Regjeringsvennlige demonstranter i januar i byen Qom / AFP PHOTO / Mohammad ALI MARIZAD

Iran, mullakapitalismen og protestbevegelsen

Rundt årsskiftet kunne man lese i vestlige medier at det var en revolusjon på gang i Iran. Men det ble ingen revolusjon – hvilket ikke er så overraskende.

Pål Steigan
Steigan har egen blogg på steigan.no, og skriver faste kommentarer i Ny Tid.
Email: palsteigan@gmail.com
Publisert: 01.02.2018

Ledere som Netanyahu i Israel, Donald Trump i USA og kronprinsen i Saudi-Arabia uttalte sin støtte til denne «revolusjonen» som ikke ble noe av. Pussig nok kom det nesten likelydende uttalelser fra en del venstregrupperinger.

Riktignok er Iran et undertrykkende regime, og riktignok finnes den en lang rekke problemer som rammer folk i dagliglivet og som gir grunn til misnøye der. Men misnøyen er ikke sterk nok, og opposisjonen hverken samstemt nok eller organisert nok til å kunne gjennomføre et vellykket opprør.

Nyliberalismeprotest. Noen av parolene som Israel og Vesten likte godt var dem som rettet seg mot Irans støtte til Syria i krigen mot jihadistene. Men nettopp støtten til Syria er blant de områdene der Irans regjering har stor støtte i befolkningen – meningsmålinger viser at to av tre iranere støtter Irans deltakelse i krigen mot jihadistene i Syria.

Det som har ført til protester og demonstrasjoner i Iran er særlig den nyliberale politikken til Irans regjering med privatisering og prisøkninger. Og dette var det all mulig grunn til. Det finnes også en sterk misnøye med den høye ungdomsarbeidsløsheten i Iran, og den rammer i høy grad ferdig uteksaminerte studenter. Dette er en av forklaringene på ungdommens protester.

Det finnes også en utbredt motstand eller motvilje mot prestestyret. Iran er ikke så religiøst som man kan få inntrykk av, og det er stor misnøye – særlig i den urbane middelklassen – mot prestestyret. Iranerne er over middels nasjonalistiske og mange regner islam som en okkupantreligion (jamfør den muslimskarabiske invasjon av det gamle Persia på 600-tallet).

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer