Regjeringsvennlige demonstranter i januar i byen Qom / AFP PHOTO / Mohammad ALI MARIZAD

Iran, mullakapitalismen og protestbevegelsen


Rundt årsskiftet kunne man lese i vestlige medier at det var en revolusjon på gang i Iran. Men det ble ingen revolusjon – hvilket ikke er så overraskende.

Steigan har egen blogg på steigan.no, og skriver faste kommentarer i Ny Tid.
Email: palsteigan@gmail.com
Publisert: 2018-02-01

Ledere som Netanyahu i Israel, Donald Trump i USA og kronprinsen i Saudi-Arabia uttalte sin støtte til denne «revolusjonen» som ikke ble noe av. Pussig nok kom det nesten likelydende uttalelser fra en del venstregrupperinger.

Riktignok er Iran et undertrykkende regime, og riktignok finnes den en lang rekke problemer som rammer folk i dagliglivet og som gir grunn til misnøye der. Men misnøyen er ikke sterk nok, og opposisjonen hverken samstemt nok eller organisert nok til å kunne gjennomføre et vellykket opprør.

Nyliberalismeprotest. Noen av parolene som Israel og Vesten likte godt var dem som rettet seg mot Irans støtte til Syria i krigen mot jihadistene. Men nettopp støtten til Syria er blant de områdene der Irans regjering har stor støtte i befolkningen – meningsmålinger viser at to av tre iranere støtter Irans deltakelse i krigen mot jihadistene i Syria.

Det som har ført til protester og demonstrasjoner i Iran er særlig den nyliberale politikken til Irans regjering med privatisering og prisøkninger. Og dette var det all mulig grunn til. Det finnes også en sterk misnøye med den høye ungdomsarbeidsløsheten i Iran, og den rammer i høy grad ferdig uteksaminerte studenter. Dette er en av forklaringene på ungdommens protester.

Det finnes også en utbredt motstand eller motvilje mot prestestyret. Iran er ikke så religiøst som man kan få inntrykk av, og det er stor misnøye – særlig i den urbane middelklassen – mot prestestyret. Iranerne er over middels nasjonalistiske og mange regner islam som en okkupantreligion (jamfør den muslimskarabiske invasjon av det gamle Persia på 600-tallet).

Abonnement kr 195/kvartal

Iran er blant de landene i verden med høyest andel studenter i forhold til folketallet – flertallet av studentene er kvinner.

Sterk og avansert. Det er en stor misforståelse å tro at regimet i Iran står svakt. Iran har en avansert økonomi og et velutviklet utdanningssystem sammenliknet med sine naboer. Den akademiske og vitenskapelige standarden er ganske høy, og landet har, til tross for sanksjonene og boikotten, klart å opprettholde utviklingen av forskning og vitenskap.

Nest etter Egypt har Iran det største folketallet i Midtøsten, cirka 80,7 millioner. Iran er blant de landene i verden som har høyest andel studenter i forhold til folketallet, og flertallet av studentene er kvinner.

Det er også åpenbart at Iran ikke lenger er så isolert som landet var. …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)