Irakiske militære trenes i Norge

Irakisk politi og militære kurses på Jåttå i Stavanger. – Det svekker inntrykket av at Norge er helt ute av Irak-invasjonen, sier Bjørn Jacobsen (SV) i forsvarskomiteen.

Ny Tid

Publisert dato: 05/12/2008

19. oktober i år ankom 15 irakiske politi- og militæroffiserer til et 12 dagers kurs på Natos Joint Warfare Center på Jåttå utenfor Stavanger. Siden 2004 har Nato arrangert ni kurs på norsk jord der irakere fra innenriks- og forsvarsdepartementet blant annet har fått opplæring i demokrati og menneskerettigheter og kontroll og kommando av flernasjonale operasjoner. Bjørn Jacobsen, SVs fraksjonsleder i Stortingets forsvarskomité, reagerer på at irakiske tjenestemenn fortsatt får opplæring på norsk jord.

– Hva? Jeg var ikke klar over at det fortsatt foregikk opplæring av irakisk politi på Jåttå. Mitt inntrykk er at Norge følger Jens Stoltenbergs klare melding om at vi er ute av Irak, ute av Enduring Freedom. Dette er en av SVs store seire i regjeringen, påpeker Jacobsen som sier han har forholdt seg til uttalelser fra statssekretær Espen Barth Eide, som 30. juli 2007 uttalte til NTB at: «Vi har ikke hatt kurs siden desember i fjor. (…) Kursingen har ikke blitt videreført andre steder».

Noe av bakgrunnen for at kursene ble avsluttet var at det kom fram at irakiske politimenn hadde hoppet av den omstridte opplæringen på Natos Joint Warfare Centre utenfor Stavanger. Sjef for internasjonal avdeling i Politidirektoratet, Iver Frigaard, sa da til NRK at de visste lite om de forsvunne irakerne. «Enkelte av de irakiske kursdeltakerne har i samtaler med norsk politi innrømmet å ha brukt tortur mot fanger», sa Frigaard. Det dreide seg om slag og spark.

«Det pågår ingen kurs på Jåttå nå, og den videre gjennomføringen av opplæringen er til vurdering i NATO» forsikret Barth Eide i etterkant av avhoppingen.

Ifølge presse- og informasjonsoffiser Elisabeth Eikeland ved Joint Warfare Center var det imidlertid ingen opphold i Nato-kursene i 2007.

– Uheldig

– Jeg er ikke prinsipielt imot opplæring. Men det er et feilskjær at Nato fortsetter en slik kursing nettopp i Norge, hvor både norsk opinion og Soria Moria-erklæringen er tydelig på at man ikke ønsker å være en del av Bush-administrasjonens Irak-invasjon. Hvis opplæringen fortsatt pågår, svekker det inntrykket av at Norge er helt ute av Irak-invasjonen. Det virker uheldig at dette pågår på norsk jord, sier Jacobsen.

– Hvorfor har det ikke vært en debatt om denne Nato-opplæringen, spesielt nå som det blir en Bush-kritisk regjering i USA med Barack Obama?

-Jeg hilser en slik debatt velkommen. Jeg har ikke brakt på det rene om Norge kan kreve eller anmode om at Nato legger treningen andre steder, men det blir det naturlig for meg å finne ut av nå, sier Jacobsen.

Ifølge en pressemelding fra Nato Training Mission i Irak har Nato kurs for irakiske sikkerhetsstyrker i Italia og Tyskland i tillegg til i Stavanger. Pressemeldingen er å finne på den offisielle hjemmesiden til «Operation Iraqi Freedom», den flernasjonale styrken i Irak. Her er det linker direkte til amerikanske myndigheter og vi kan lese «Freedom facts» og lære om «Terrorist tactics».

Arnljot Ask som er internasjonalt ansvarlig arbeidsutvalget i partiet Rødt er også kritisk.

– Det er en tilsnikelse å si at Norge er ute av Irak når norskproduserte våpen brukes i Irak og irakisk sikkerhetspersonell får treningsopplegg på norsk jord, sier Ask.

Mens de irakiske offiserene ble undervist på Joint Warfare Center (JWC) i oktober i år, la forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 23. oktober ned grunnsteinen på det nye JWC som er direkte underlagt Nato-hovedkommandoen i USA. JWC har holdt til på Jåttå de siste fem årene sammen med Fellesoperativt hovedkvarter. Til tross for dette, må forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sjekke opp detaljene før hun kan svare på Ny Tids spørsmål om det foregår trening av irakiske politi- og sikkerhetsstyrker på Jåttå. Da hennes presseavdeling kommer tilbake til Ny Tid, understrekes det at bilateral trening av irakere er avsluttet, mens treningen som Nato sentralt står for, fortsetter på Jåttå.

Forsvarsministeren avviser at trening av irakiske sikkerhetsstyrker i Norge er et bidrag til krigen i Irak.

– Kursing av sikkerhetsstyrker, politi og forsvar er et viktig bidrag til å bygge opp disse institusjonene i Irak etter demokratiske prinsipper, sier Strøm-Erichsen.

Kommentarer