Inviterer HSH til verving

Norsk Transportarbeiderforbund vil ha flere til å organisere seg. Arbeidsgiverne vil ikke diskutere forslaget.

Ny Tid

Per Østvold, leder for Norsk Transportarbeiderforbund, har invitert Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) til en diskusjon om hvordan de kan få flere til å organisere seg i fagforeningene.

Men ifølge Per Østvold har HSH ikke svart på forslaget. HSH har tilbakevist å diskutere dette med transportarbeiderne. HSH vil ha slutt på den over tre uker gamle streiken før de vil se på forslaget.

Norsk Transportarbeiderforbund la tidligere i uka frem en FAFO-rapport som viser hvor mange som velger å organisere seg i en rekke europeiske land. FAFO-forskerne Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke er forfattere til rapporten.

I Norge ligger organisasjonsgraden på rundt 52. Dette tallet viser hvor mange medlemmer en fagforeningen kan ha, og hvor mange den har mulighet til å organisere. Høyeste tall er 100.

I alle vestlige land har arbeidslivets organisasjoner en rolle i reguleringen av arbeidslivet. Hvordan denne rollen fylles er ulikt fra land til land. De nordiske landene har likevel det til felles at organisasjonenes tilstedeværelse både sentralt og lokalt er veletablert. Men av de nordiske landene er det færrest i Norge som organiserer seg. Best kommer Island ut der 85 prosent av de som kan organisere seg har gjort det. I Sverige og Finland er det 78 og i Danmark 75.

Torgeir Aarvaag Stokke sier at forskjellen mellom Norge og de andre nordiske landene høyst sannsynlig ligger i at det er vanlig i flere andre land å knytte utbetaling fra arbeidsledighetskassene sammen med et medlemskap i en fagforening. Denne ordningen har vi ikke i Norge. Selv om det norske gjennomsnittet ligger på 52 prosent, så viser bakgrunnstallene at det særlig er blant de som jobber i butikk, på hoteller og på restauranter at det er få organiserte. Bare rundt hver femte i disse gruppene er organiserte. Særlig i offentlig sektor er mange organiserte, men også industrien har forholdsvis mange organiserte i Norge, viser FAFO-rapporten.

– Det er klart at vårt mål er å få flere med i fagforeningen, men vi må også ha arbeidsgiverne med oss, hvis vi skal få dette til, sier Per Østvold.

Kommentarer
DEL