Investoren og den investertes tidsalder

Å være eller ikke være kredittverdig – dét er spørsmålet i investerings-kapitalismens tid.

Mikkel Bolt
Bolt er professor i politisk estetikk ved Københavns Universitet og forfatter.
Email: mras@hum.ku.dk
Publisert: 03.12.2018
Le temps des investis. Essai sur la nouvelle question sociale
Forfatter: Michel Feher
La découverte, Frankrike

Finanskrisen i 2008 synliggjorde på hidtil uset vis at der er sket et skifte i økonomien – fra industrikapitalisme til finanskapitalisme og fra efterkrigstidens statsstyrede modernisering til en neoliberal økonomi. Vi har siden da fået en lang række analyser af denne ændring og årsagerne bag den – både keynesianske, der har fokuseret på de uregulerede privatmarkeder, og de der har analyseret profitratens fald efter 30 år med overproduktion i de avancerede økonomier.

Den belgiske filosof Michel Fehers seneste bog Le temps des investis – «De investeredes tid» – er et bidrag til diskussionen af dette historiske forløb. Men bogen er også et forsøg på at formulere et politisk modsvar og udpeke nye strategier, hvormed en venstre-orienteret politik kan afvise finans-kapitalens hegemoni.

Investeringskapitalisme

En del af Fehers bog er en historisk gennemgang af den økonomiske transformation der har pågået siden midten af 1970’erne. Forfatteren beskriver den som «en skæv realisering af neoliberalismen» – skæv, fordi økonomien der blev skabt af blant andre Reagan og Thatcher, adskilte sig fra den neoliberale teori, som Friedman og Hayek udviklede efter Anden verdenskrig. De så for sig et samfund af entreprenører, der samtlige driftede deres eget lille firma. Den tidlige neoliberalister kritiserede den statsstyrede økonomi, som de frygtede ville lede til socialisme.

Neoliberalismen af i dag kritiseres ofte netop for at have skabt et samfund hvor vi alle er markedsgjorte små virksomheder i konkurrance med hinanden. Men, skriver Feher, det er faktisk ikke dét der er sket. En sådan analyse tager nemlig ikke højde for fremkomsten af investoren. Det nye akkumulationsregime er ikke en neoliberal entreprenørøkonomi slik 1940’ernes neoliberale ideologer ønskede sig, men en investeringskapitalisme.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer