FOTO: AFP / FABRICE COFFRINI

Srnicek & Williams: Inventing the Future


De nye informationsteknologier har gjort at arbejdet ikke længere tænkes at udgøre menneskets essens.

Routhier er fast kritiker i Ny Tid.
Email: q.routhier@gmail.com
Publisert: 2016-04-18

Nick Srnicek & Alex Williams: Inventing the Future – Postcapitalism and a World Without Work. Verso Books, 2015

En af de mest interessante nyere diskussioner om teknologiens frisættende muligheder er foregået under hashtagget Accelerate på de sociale medier, hvor proponenter for en ny og tilsyneladende radikal politisk agenda agiterer for, at venstrefløjen skal opgive den munkemarxistiske berøringsangst overfor nye hypermoderne teknologier, og i stedet på ny skal til at fyre op under kedlerne på historiens lokomotiv: Next stop – post-capitalism!

Inventing_the_Future-b828e30703ba1adb8e5d348786269f05Tekno-optimisme. Nick Srnicek & Alex Williams samler i bogen Inventing the FuturePostcapitalism and a World Without Work op på nogle centrale ideer fra deres såkaldte accelerationistiske manifest, Manifesto for an Accelerationist Politics, som blev lanceret i twittersfæren i 2013 under hashtagget Accelerate. Manifestet slår til lyd for en tekno-optimistisk og hyperrationalistisk politisk agenda, og for at overskride kapitalismens iboende begrænsninger på produktiviteten ved at promovere frisættelsen og intensiveringen, kort sagt accelerationen af samfundets kollektive og teknologiske kræfter. Tonen i bogen er mindre bombastisk og imperativ end i manifestet, og selve termen accelerationisme er droppet, men de grundlæggende ideer er uforandrede, og ræsonnementet er ikke til at tage fejl af: Vi står på tærsklen til den såkaldte fjerde industrielle revolution, hvor nye hybride teknologier fundamentalt vil transformere vores forståelse af, hvad det overhovedet vil sige at være menneske, hvad det vil sige at leve, arbejde og interagere i stadig mere komplekse og maskinelt medierede sammenhænge.

Slutt på knapheden. Ifølge Srnicek & Williams har fremkomsten af internettet (bemærk undertitlens WWW, a World Without Work) og de nye informationsteknologier allerede muliggjort en effektiv transition til post-kapitalismen, hvor arbejdet ikke længere tænkes at udgøre menneskets essens, men kan forestilles som værende en blot eksternaliseret maskinel proces, der overlader mennesket frit …

Abonnement kr 195/kvartal

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)