Internasjonal ytringskamp

Denne siste uka har vist hvilket press ytringsfriheten står under i det som kalles terrorens og voldskriminalitetens tidsalder. Forrige fredag ble Frettabladid, Islands største dagsavis, raidet av Reykjaviks fylkesmann. Årsaken var at avisen hadde fått et forbud mot å publisere e-poster og dokumenter om en pågående skandale rundt detaljistfirmaet Baugur og Uavhengighetspartiet, et av to […]

Ny Tid

Denne siste uka har vist hvilket press ytringsfriheten står under i det som kalles terrorens og voldskriminalitetens tidsalder.

Forrige fredag ble Frettabladid, Islands største dagsavis, raidet av Reykjaviks fylkesmann. Årsaken var at avisen hadde fått et forbud mot å publisere e-poster og dokumenter om en pågående skandale rundt detaljistfirmaet Baugur og Uavhengighetspartiet, et av to regjeringspartier på Island. Anklagene om firmaets falsifikasjon av dokumenter skal nå behandles av høyresrett. For å gjøre saken enda mer pikant og innfløkt, viser det seg at redaktøren i aviskonkurrenten Morgunbladid, med nære bånd til Uavhengighetspartiet, også har vært aktiv i saken.

Det gjør ikke myndighetenes raiding av Frettabladid mindre problematisk.

“Myndighetene på Island spiller et farlig spill når de intervenerer nyhetsredaksjoner,” uttalte generalsekretær Aidan White i Den internasjonale journalistføderasjonen tirsdag.

Protestene mot Islands myndigheter har vært sterke.

Det bør de også bli mot norske domstoler, som tirsdag stanset sendingen av NRK

Brennpunkts program om politimetoder i jakten på ranerne av Nokas-bygget i Stavanger.

Brennpunkt-dokumentaren skulle vært sendt samme kveld. Namsretten hadde vel å merke

ikke sett programmet som den stanset. Både kjennelsen og klageren hemmeligholdes.

En slik inngripen i det frie ord hører ikke hjemme i et moderne demokrati. I et land som

Sverige ville da heller ikke domstolen hatt en slik makt over mediene. Den svenske forfatteren

Jan Guillou er da også med rette kritisk til at statskanalen NRK lar domstolene overprøve den

redaksjonelle vurderingen.

Kringkastingssjef John G. Bernander reagerer sterkt på namsrettens avgjørelse, men føyer seg vel å merke etter den. Bare to ganger tidligere har noen forsøkt å stoppe et TV-program i Norge. Begge ganger ble forsøket stanset av retten. Men ikke nå. For første gang har en norsk rett stanset et fjernsynsprogram. Det bør forhåpentlig også bli det siste.

I praksis har man den siste uka opplevd og godtatt forhåndssensur både på Island og i Norge.

Forskjellene er selvfølgelig enorme, men samtidig er det en parallell mellom disse hendelsene i de nordiske land og den siste ukas meldinger fra Kina. Mandag ble det kjent at den Beijing-baserte og populære bulletin-tavlenYannan ble stengt av myndighetene. Årsaken skal ha vært kontroversielle beskrivelser av opprør i Guandong-provinsen. Kinesiske myndigheter bruker hensynet til “rikets og personers sikkerhet” som argumentasjon i sine hyppige aksjoner mot frilynte internettsteder.

Både norske myndigheter, organisasjoner og kommersielle firmaer har et stort forbedringspotensial for bedre å sikre menneskerettighetene og ytringsfriheten i Kina. Dette et land som Norge på blant annet det økonomiske området er sterkt avhengig av.

Desto viktigere er det at man fra norsk side med tyngde tar opp ytringsfriheten med land som Kina. Tirsdagens NRK-sensur fra namsretten svekker nettopp Norges tyngde og troverdighet i slike spørsmål, noe udemokratiske land vet å benytte seg av.

Derfor er Brennpunkt-programmet om Nokas-saken så viktig. Dette angår ikke bare NRK-journalister, men oss alle. Inkludert kineserne.

D.H.

Kommentarer
DEL