Internasjonal spaltist: Finanskrisens håp

Når verdens rikeste statsledere møtes i Washington om to uker, bør de drøfte hvordan vi skal lage en ny global økonomi.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 31.10.2008

Et paradigme er i ferd med å dø. Som vanlig i en sørgetid blir den nye virkeligheten møtt av fornektelse, motstand og sinne fra dem som innstiftet og forsvarer den gamle troen.

Å tenke at alt som har skjedd i det siste bare avdekker feil i bankvesenet, ville være sneversynt. Sneversynt vil det også være å tro at utgangen av det hele vil bli smålapping av finanssystemet. Den dominerende økonomiske teorien fra de siste 20 årene har satt frihet foran likhet, noe som har gitt markedene mer makt enn statene, og deb har betraktet risiko som et offentlig gode som ikke bør begrenses.

Denne teorien kan nå erklæres død. Tiden er omme for laissez-faire-kapitalismen som USA og Storbritannia trykket til sitt bryst for 20 år siden, og som Verdensbanken og IMF har prakket på verdens fattigste land.

Dette betyr ikke at alle versjoner av kapitalismen er overflødige. Men den angloamerikanske utgaven som aktivt koplet økonomien fra sosial rettferdighet, må snarest begraves.

Nå som revnene i teorien begynner å synes, står jobber i fare og familieøkonomier på spill. Vi ser nå et gryende, grunnleggende raseri mot hele virvaret av et system: Mot energiselskaper som betaler ut gigantoverskudd samtidig som pensjonister må slite for å holde varmen om vinteren, mot direktører som kan tjene opptil 1000 ganger mer enn gjennomsnittsarbeideren, og snart mot politikerne som lot dette skje.

Folk forstår nå at de har en moralsk rett og makt til å fordømme ideologien som førte dem hit. Det er en grunnleggende endring.
Kloke politikere vil forstå hvor fundamental denne endringen faktisk er – endringen i maktbalansen fra storfinansen og gigantselskapene til folket – og vil prøve å bygge politisk kapital på dette. Det kan se ut som alle er sosialister nå: Så vel USAs John McCain og Storbritannias konservative David Cameron som sosialdemokratiske Gordon Brown angriper finansfolks uansvarlige handlinger og roper om at staten må gripe inn i finansmarkedene.

Men ingen av disse blir valgt eller gjenvalgt hvis utspillene er rettet mot banksektoren alene. Finanskrisen blottstilte en grunnleggende gal tenkemåte som vil skade alle nå som vi går inn i verdensomspennende nedgangstider. Da vil ikke bare landene som talte varmt for dette paradigmet bli skadelidende, men også de som ikke gjorde det. Verdens fattigste land opplever et vell av tilbakeslag ved å ha måttet deregulere, privatisere og åpne opp markedene for å kunne motta bistandspenger, for nå å se at disse løftene ikke innfris. Dette er globaliseringens første alvorlige krise, en erkjennelse av at i en sammenknyttet verden blir ett lands problem snart alles problem. Vi ser her den første kollektive situasjonen hvor alle er tapere.

De klokeste politikerne på president George Bushs kommende økonomiske toppmøte, mellom G20-landene i Washington 15. november, vil være dem som ikke bare distanserer seg fra sin laissez-faire-fortid, men som er villige til å drøfte hva slags verden vi nå vil ha. Når fakta og verdensbilde ikke lenger stemmer overens, er det verdensbildet som må endres – ikke faktaene som må forvrenges.

Kapitalismens neste fase vil forhåpentlig bruke de komplekse nyansene som vår mangfoldige verden krever. Problemer som CO2-utslipp vil kreve globale løsninger. Politikken trenger nye definisjoner av hva som er verdifullt, slik at ikke også dagens oppvoksende barn gjør den feil å forveksle suksess med evnen til å kjøpe flere Nike-sko.

Det gamle paradigmet er i ferd med å dø. La oss ikke sørge, men håpe. For fra asken er det i ferd med å reise seg noe bedre og klokere. De økonomiske vanskene vil være til vårt eget, felles beste.

Oversatt av Ingrid Sande Larsen

Noreena Hertz er forfatter av IOU: The Debt Threat (2005). Hun er forsker ved Judge Business School, University of Cambridge, og skriver eksklusivt for Ny Tid.

Kommentarer