Internasjonal spaltist: Etter folkeavstemningen

Befolkningen i Venezuela har gitt president Hugo Chávez fullmakt til å stille til gjenvalg så mange ganger han vil. Står demokratiet i fare?
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 02.03.2009

Den 15. februar fant en ny folkeavstemning sted i Den bolivarianske republikken Venezuela, hvor det ble foreslått å endre artiklene 160, 162, 174, 192 og 230 i grunnloven, som jeg her skal gjøre kort rede for. Resultatet av folkeavstemningen ble omtrent ni prosentpoengs overvekt til fordel for ja-siden, med mindre enn 29 prosent hjemmesittere.

Følgende endringer ble godkjent:

■ Artikkel 160: Regjeringen og administrasjonen i hver delstat er underlagt en guvernør. Regjeringsperioden er på fire år og guvernøren kan gjenvelges.

■ Artikkel 162: Den lovgivende forsamling utgjøres i hver delstat av en gruppe bestående av ikke mer enn 15 og ikke færre enn sju personer som proporsjonalt representerer befolkningen i delstaten. Også disse kan gjenvelges.

■ Artikkel 174: Kommunestyret og administrasjonen i hver kommune er underlagt ordføreren. Også han eller hun kan gjenvelges.

■ Artikkel 192: Hva angår medlemmene i parlamentet skal disse utøve sine funksjoner i fem (5) år og kan gjenvelges.

■ Artikkel 230: Presidentperioden er seks år. Republikkens president kan gjenvelges.

Selv har jeg 30 års livserfaring med demokratiet og fem års erfaring fra menneskerettighetsarbeid i Amnesty International. Personlig spør jeg meg: Hvor lenge bør en person sitte ved makten for å kunne utvikle de tiltakene som han eller hun mener er nødvendige og gunstige for et land? Og uten å krysse grensene for misbruk av makt, underslag, forsvar for personlige interesser og ikke minst uten å komme dit hen at en ønsker total makt.

Det er viktig å anerkjenne at denne folkeavstemningen gikk rolig for seg og under 100 prosent demokratiske omstendigheter, hvor flertallet stemte for å gi de som utgjør statsmakten, muligheten til å bli ved makten i en periode på mellom fire og seks år – avhengig av valgresultatet, gjennom gjenvalg.

Imidlertid er det viktig å reflektere over om dette demokratiske valget kan være et skritt på veien mot å miste vårt demokrati? Kan dette være støtet som kan gjøre at opposisjonen vil jobbe mer organisert. Mer målrettet? Mer fokusert? Vi håper at de som stemte JA på dette gitte tidspunktet, ikke vil angre på sitt valg, og at vi som stemte NEI, fokuserer på det som er nødvendig for å lykkes med å skape endring.

Oversatt av Ragnhild Andersen.

Katiuska Natera er menneskerettighetsaktivist, har tidligere arbeidet i Amnesty International og driver et privat firma i Venezuelas hovedstad Caracas.

Kommentarer