Integrasjonskløft mellom Ap og SV

Arbeiderpartiet vil ha en dansk modell. Det vil ikke SV.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Et utvalg i Arbeiderpartiet har lagt frem sine forslag om hvordan integrasjonen i landet skal forbedres. Dette er et tema som mange er opptatt av og det drøftes stadig. Arbeiderpartiet er et av landets ledende partier og ligger an til å komme i regjeringsposisjon etter valget neste år. Det er derfor viktig å se hva disse forslagene går ut på og hvordan de vil påvirke integrasjonen i Norge. Ikke minst er det interessant å se på forskjellene mellom Arbeiderpartiets og SVs integrasjonspolitikk. Disse to partiene kan jo komme til sitte i en solidaritetsregjering sammen etter valget neste høst.

Dansk modell

Utvalget kommer med ganske mange kontroversielle forslag og legger seg tett opptil den utskjelte danske integrasjonspolitikken. Utvalget skriver i sin innstilling at «Arbeiderpartiet støtter intensjonen bak de danske reglene for familiegjenforening». SVs utvalg for etnisk likestilling har brukt mye tid på å sette seg inn i dansk integrasjons- og immigrasjonspolitikk. Vi dro til København og hadde mange interessante møter med både statsforvaltningen, som håndhever loven, og menneskerettighets- og innvandrerorganisasjoner. Samtlige menneskerettighets- og innvandrerorganisasjoner var svært kritiske til loven og dens intensjoner og konsekvenser. Danmark er opptil flere ganger blitt avkrevd en forklaring fra EU for sin politikk på området. Ledende statsråder i Sverige har stemplet den danske modellen som å være i strid med menneskerettighetene.

Utvalget for etnisk likestilling i SV konkluderte derfor med at en dansk modell i integrasjons- og immigrasjonspolitikken er totalt uakseptabelt i Norge. Landsstyret sa seg enig i dette på sitt møte i juni i år. Når Arbeiderpartiet nå foreslår å innføre 21-årsregel for familieinnvandring som følge av ekteskap, kombinert med et tilknytningskrav og redusert antall unntaksbestemmelser til underholdskravet når partene er over 23 år kommer partiet på kollisjonskurs med SV. SV har nemlig klart avvist aldersgrense for familiegjenforening og tilknytningskrav. I tillegg ønsker vi å lempe på underholdningskravet for enkelte grupper. Ikke nok med det. Arbeiderpartiet vil videre utrede konsekvensene av å gjennomføre en 24-års aldersgrense, kombinert med et tilknytningskrav. Dette vil i så fall være prikklikt den danske modellen som SV har avvist.

Barneoppdragelse

Arbeiderpartiet bruker et annet språk når det gjelder oppdragelse av barna enn det SV er kjent for å gjøre. Selv begrepene er forskjellige. SV sier «barn med minoritetsbakgrunn», Arbeiderpartiet sier «2. generasjonsinnvandrere». Kanskje er det ikke så rart da, at også politikken er forskjellig. Arbeiderpartiet vil stoppe barnetrygden ved ulovlig langtidsfravær fra skolen og vil at norske statsborgere som oppholder seg utenfor EØS-området over tre måneder skal miste retten til barnetrygd. Enda et punkt som SV aktivt har avvist.

Arbeiderpartiet vil at privatskoler kun skal være et supplement til den offentlige enhetsskolen. Her henviser partiet antagelig til sitt forhold til muslimske private skoler. Det må partiet si fordi de har stemt for kristne skoler. SV avviser på sin side privatskoletanken uansett og jobber heller for at alle skal føle seg hjemme i fellesskolen.

Enda et punkt hvor partiene er grunnleggende uenige er underlivsundersøkelse av jenter. Arbeiderpartiet vil innføre obligatoriske helseundersøkelser av jenter på lik linje med det som i dag er praksis for gutter. (Det arbeiderpartiet her kaller helseundersøkelse er i realiteten underlivsundersøkelse.) Det var dissens på dette punktet i vår innstilling, men vårt landsstyrw falt enstemmig ned på at vi ikke vil åpne for denne typen undersøkelser fordi de vil oppleves krenkende for mange jenter og foreldre.

Obligatorisk norskopplæring

Arbeiderpartiet vil innføre en obligatorisk norskopplæring også for dem som kommer til landet med familiegjenforening for øyet. Dermed sier partiet at de som kommer til landet ikke ønsker å lære seg norsk, og dermed stritter i mot integrasjon. Påstanden kan ikke helt avvises, men mangler likevel dokumentasjon. Det som er helt klart dokumentert er at det er lange køer for å lære norsk. Det at Arbeiderpartiet åpner for dette kravet må samtidig bety at partiet vil bruke penger på å forbedre tilbudet. Det er gledelig og SV har etterlyst det lenge. Det er allikevel merkelig at Arbeiderpartiet varsler at de som ikke vil lære seg norsk vil bli straffet før tilbudet er der.

Arbeiderpartiets utfordringer

Kort sagt bryter innstillingen på viktige punkt med SVs grunnlinje i integrasjonspolitikken. Det kommer med andre ord til å bli hard dragkamp i utmeislingen av solidaritetsregjeringens integrasjonspolitikk. En ting er sikkert: SV kommer ikke til å gi støtte til mye av det Arbeiderpartiet går inn for i disse sakene. Å hente støtte til dette kommer snarere til å bli en utfordring for Arbeiderpartiet.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here