Når demokratiet svekkes, svekkes også følelsen vår av fellesskap. Foto: Pixabay

Inn i en ny tidsalder: Følelsen av fellesskap

DEMOKRATI: Den voksende skepsisen til myndighetene er en global trend. Kan økt grad av borgerdeltakelse og oppmerksomhet på felles ansvar gjenreise tilliten?

Sasha Fisher
Fisher var med på å starte Spark Microgrants som gir mikrolån og startfinansiering
Email: sasha@nytid.com
Publisert: 03.05.2019

IfølgeBloomberg gjennomføres det stadig flere valg verden over. Likevel rapportererFreedom House om at nærmere 110 land har opplevd en nedgang i politiske ogsivile rettigheter i løpet av de siste 13 årene. Når demokratiet svekkes,svekkes også følelsen vår av fellesskap. I USA har dette ført til enoverveldende ensomhetsepidemi og daglige nedleggelser av lokalsamfunnetsinstitusjoner, som bydelskirkene.

Selv omdisse trendene er globale, ser vi de mest ekstreme eksemplene på dem i USA.Dette er ikke tilfeldig. Som Alexis de Tocqueville påpekte på 1830-tallet,forestilte Amerikas landsfedre seg et land som ikke ble styrt av fellesverdier, men av egeninteresse. Denne visjonen har definert USAs institusjonerog ført til et hyperindividualistisk samfunn.

Voksende skepsis

For et par år siden, da jeg lanserte Spark MicroGrants i Øst-Afrika, observerte jeg en gruppe amerikanske studenter som møtte om lag 50 innbyggere i en landsby i Rwanda. Beboerne hadde håp om å overtale landets regjering til å bidra til et prosjekt for å forlenge strømlinjene til landsbyen deres. En av studentene utfordret en av landsbybeboerne om hvorfor regjeringen, snarere enn enkeltmenneskene som var til stede på møtet, skulle betale for prosjektet. Studenten ga med andre ord uttrykk for en typisk amerikansk tanke om privatisering og tilgang basert på individuell kjøpekraft. Denne tanken kan svekke kollektiv og sivil deltakelse, og den synes å underminere folks tillit til politikerne. Ifølge Pew Research Center har andelen amerikanere som har tillit til regjeringen, falt hele 55 prosent mellom 1958 og 2017, og er nå på under 20 prosent. Ikke overraskende har også deltakelsen og engasjementet falt i samme tidsperiode, med en halvering av deltakelsen i sivile organisasjoner.

Når demokratiet svekkes, svekkes også følelsen vår av fellesskap.

Befolkningensvoksende skepsis til myndighetene har nørt opp under framveksten av autoritære
… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)
Gratis prøve
Kommentarer