Når demokratiet svekkes, svekkes også følelsen vår av fellesskap. Foto: Pixabay

Inn i en ny tidsalder: Følelsen av fellesskap


DEMOKRATI: Den voksende skepsisen til myndighetene er en global trend. Kan økt grad av borgerdeltakelse og oppmerksomhet på felles ansvar gjenreise tilliten?

Fisher var med på å starte Spark Microgrants som gir mikrolån og startfinansiering
Email: sasha@nytid.com
Publisert: 3. mai 2019

Ifølge Bloomberg gjennomføres det stadig flere valg verden over. Likevel rapporterer Freedom House om at nærmere 110 land har opplevd en nedgang i politiske og sivile rettigheter i løpet av de siste 13 årene. Når demokratiet svekkes, svekkes også følelsen vår av fellesskap. I USA har dette ført til en overveldende ensomhetsepidemi og daglige nedleggelser av lokalsamfunnets institusjoner, som bydelskirkene.

Selv om disse trendene er globale, ser vi de mest ekstreme eksemplene på dem i USA. Dette er ikke tilfeldig. Som Alexis de Tocqueville påpekte på 1830-tallet, forestilte Amerikas landsfedre seg et …


Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.

Abonnement kr 195 kvartal