– Ingenting avgjort ennå

Selv når siste stemme er talt opp, mener SVs Kari Pahle sjansene for byrådsskifte i Oslo er til stede. Om ikke nå, så kan sjansen komme senere.

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det høres kanskje vel optimistisk ut, å tro eller håpe på at Ap og SV kan komme til maktposisjon i hovedstaden. De borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF fikk nemlig ett mandat mer enn Ap, SV og RV ved valget.

Og heller ikke Oslo SVs listetopp, Kari Pahle, er overoptimistisk. I hvert fall ikke i første omgang. Men hun peker på Frps tøffe krav om byrådsplass, sammen med Venstres pg dels KrFs steile holdning mot Frp-samarbeid, som en mulighet som åpner seg. Enten for betydelig SV- og Ap-innflytelse i opposisjon. Eller også for byrådsmakt på et senere tidspunkt.

I Oslo kan man nemlig se for seg flere ulike byrådsscenarier i første omgang:

  • Frp bøyer av, og lar Høyre, KrF og Venstre fortsette i byråd som i dag. Det gir lite handlingsrom for SV og Ap.
  • KrF eller Venstre skifter side, og støtter et Ap/SV-byråd. Det er det få som tror på i dag.
  • Høyre danner byråd alene, eller sammen med Frp, med indirekte støtte fra Venstre og KrF.

Det siste er absolutt en mulighet, og en mulighet Kari Pahle advarer kraftig mot: – Det vil bli et tøffere byråd, som vil gjennomføre mer privatisering og salg av kommunens eiendommer, tror Pahle.

Samtidig mener hun et slikt byråd kan åpne mulighetene for SV og Ap. Selv om Venstre og KrF danner det parlamentariske grunnlaget for et borgerlig byråd, vil de ha sluppet løs fra Erling Laes og Høyres grep. Det betyr at SV og Ap kan danne flertall i enkeltsaker sammen med Venstre, alternativt sammen med RV og KrF, eller alle de tre småpartiene.

Men det betyr også at Venstre eller KrF i en tenkt situasjon indirekte kan felle et byråd fra Høyre og Frp, for eksempel på budsjettet. Hvis ett av de to partiene føler at de får mer igjen ved å gå til Ap, SV og eventuelt RV, enn å samarbeide med Høyre og Frp, vil det være et betydelig nederlag for Erling Lae. Spørsmålet er da hvor lenge han blir sittende.

Og Kari Pahle har tro på at SV og Ap kan samarbeide med Venstre og KrF, bare mellompartiene kommer ut av Høyres grep: – KrF var en god samarbeidspartner for oss da vi satt i byråd fra 1992 til 1996. Vi hadde blant annet budsjettsamarbeid med dem hvert av disse årene, sier Pahle. Hun minner om at SV og Ap den gang fikk flertall sammen med RV på inntektssiden – siden eiendomsskatten var et viktig element – mens de måtte gå til KrF for å bli enige om utgiftene.

Og eiendomsskatten vil fortsatt bli et kinkig element. Kari Pahle understreker nemlig at dersom SV og Ap skal gripe makten i en situasjon der Høyre faller, må de ha handlingsrom til å få satt politikken sin ut i livet. Da trengs de 600 millionene eiendomsskatten vil gi.

– Jeg har merket meg at KrF har en åpning for eiendomsskatt i sitt program, sier Pahle. Der står det nemlig at «Eiendomsskatten må vurderes ut fra Oslo kommunes samlede økonomiske situasjon.»

Eiendomsskatten var en av de store stridssakene i Oslo-valget, og Kari Pahle tror Høyres kampanje om saken kan ha avgjort Oslo-valget. Hun peker på at Høyre kjørte kampanjer der de fortalte at eiendomsskatten med Ap/SV-flertall ville bli tre-fire ganger så høy som hva Ap og SV faktisk gikk inn for. – Til tross for at vi tilbakeviste det, fortsatte Høyre sin uredelige kampanje, sier Pahle.

Kari Pahle innrømmer at følelsene er delte etter Oslo-valget. På den ene siden fikk SV en framgang på over sju prosentpoeng, til 20 prosent. Men det holdt altså ikke til byrådsmakt, blant annet fordi Ap gikk halvannet prosentpoeng tilbake.

– Vi fikk et fantastisk resultat, og vi kan ikke si annet enn at vi i SV har gjort jobben vår. Da er det forferdelig kjedelig at byrådet blir sittende, selv om havparten av byens befolkning ønsker et skifte sier hun.

Og faktisk litt mer: RV, SV og Ap fikk 46 flere stemmer enn de borgerlige partiene. At de borgerlige likevel fikk flest bystyrerepresentanter kan de takke den franske matematikeren André Sanite-Laguë for. Og muligens de mindre partiene og listene som stilte til valg, uten å være i nærheten av mandat.

---
DEL

Legg igjen et svar