Ingen løfter til internatbarna

Utdanningsminister Kristin Clemet (H) kom ikke med noen klare løfter eller forpliktelser, men antydet at det kan bli aktuelt å se på barnevernslovgivningen i forhold til barn som går på norske skoler i utlandet.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det var da SVs stortingsrepresentant Rolf Reikvam tok opp problematikken omkring overgrep mot barn og unge ved de statlige spesialskolene i Norge under spørretimen 3. mars, at statsråden også ble spurt om hun var rede til å granske forholdene ved norske internatskoler i utlandet.

Reikvams spørsmål lød som følger:

– Ny Tid har avdekket at det også har foregått overgrep ved norske, private skoler i utlandet som får statsstøtte. Det har blant annet vært avdekket overgrep ved en del misjonsskoler. Ser statsråden det slik at det også kan være aktuelt å gå inn og se på den typen skoler, og eventuelt styrke tilsynet med de skolene som vi har i utlandet?

Statsråd Kristin Clemet hadde følgende svar å gi:

– Dette er også et aktuelt tema i departementet for tiden. Utdannings- og forskningsdepartementet har primært ansvar for selve opplæringen ute. Vi kan ikke regulere oppvekstmiljøet eller barnevernslovgivningen i andre land, det kan vi ikke gjøre, men vi har ansvaret for den opplæringen som skjer ved disse skolene. Vi har forsøkt å styrke vårt ansvar bl.a. ved å opprette en egen PPT-tjeneste for utlandet, for å hjelpe til med elever som har behov for den typen støtte. Jeg kan også fortelle at vi i nær fremtid, sammen med Barne- og familiedepartementet, skal avlegge et besøk i Spania for å drøfte situasjonen nærmere. Jeg la også merke til at det ved møtets start i dag ble fremmet et forslag her i salen som har til hensikt å se på barnevernslovgivningen når det gjelder barn som går på norske skoler i utlandet.

---
DEL

Legg igjen et svar