Ingen is til isbjørnen

Sommerisen i polarområdene kan være borte om ti år. Da utryddes isbjørnen.

Ny Tid

Av Jane George post@nytid.no

[klima] Innen ti år kommer Polhavet til å være isfritt hele sommeren, ifølge en amerikansk forsker. Havisen smelter nå fortere enn alle tidligere studier har vist.

– Hvis det smelter like fort som det har gjort de siste fem-ti årene, tar det ti år før alt er smeltet, sier forsker Wieslaw Maslowski ved

Marinens forskningssenter i California. Maslowskis forskning viser at et isfritt polhav vil føre til dramatiske endringer i det arktiske økosystemet. Blant annet vil isbjørnen bli utryddet.

– Disse resultatene har vi kommet fram til ved hjelp av nye modellforsøk. Det er mye som tyder på at polisen smelter mye fortere enn tidligere antatt. Antakelig undervurderer de fleste klima- og havstrømsmodeller hvor fort isen faktisk smelter, sier Maslowski.

Tidligere krympet isdekket om sommeren, for så å vokse seg større eller gå tilbake til sin vanlige størrelse om vinteren. Dette har ikke skjedd de seneste årene. Utviklingen rammer isen i hele området rundt Nordpolen – Barents-

regionen, Nordvestpassasjen nord for Canada, og Nordøstpassasjen nord for Russland. Isnivået i Arktis var redusert med 20 prosent i 2005, sammenlignet med gjennomsnittet for årene fra 1979 til 2000.

– Målingene fra 2005 tilsidesatte alle tidligere undersøkelser, sier forsker Walt Meier ved USAs National Snow and Ice Data Centre i Colorado, USA.

De fleste modeller antyder et isfritt Arktis sommerstid en gang etter 2070. Meier er skeptisk til at Maslowskis skyver dette scenariet 50 år fram i tid, men vil ikke avvise teorien.

For sjøfarten har en isfri passasje nord for Canada lenge vært en drøm. Skip som skal fra Asia til Europa vil få 4000 kilometer kortere reisevei ved å seile denne veien, sammenliknet med dagens rute gjennom Panama-kanalen.

Et isfritt Arktis vil imidlertid være dramatisk for dyrelivet og de innbyggere i nord som er avhengige av isen for å opprettholde sitt levesett.

– Vel pessimistisk

Av Jógvan H. Gardar jhg@nytid.no

[issmelting] Pål Prestrud, direktør i Cicero, senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo, avviser ikke Wieslaw Maslowskis teorier. Han mener likevel at teorien er for pessimistisk.

– Isreduksjonen har skjedd langt fortere de siste fire-fem årene og har nå mye større hastighet enn forskerne hadde tenkt seg. Reduksjonen i isutbredelsen er nå minst syv-åtte prosent per tiår, mens den har vært tre-fire prosent per tiår de siste tretti årene. Fortsetter isen å minske med denne hastigheten, vil Polhavet være isfritt sommeren om 50 år, tror Prestrud.

Han understreker at det kan gå enda raskere. I september i fjor var ismengden i Polhavet redusert med to millioner kvadratkilometer, tilsvarende seks ganger Norges areal, i forhold til gjennomsnittet i tjueårsperioden fram til 2000.

– Når utbredelsen av snø og is reduseres, vil mer varme fra solen absorberes av åpent hav og av snøfri bakke. Det vil forsterke oppvarmingen. Det betyr at det er mulig at hastigheten i isreduksjonen vil akselerere, sier han. n

Kommentarer
DEL