Ingen forlengelse av innsynsloven

5.595 personer har per 11. desember søkt om å få se mappa si. 2.207 søknader var ferdigbehandlet, og av disse har 894 fått tilsagn om innsyn.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Innsynsloven som ble vedtatt i 1999 har en gyldighetstid på tre år, og fristen for å be om innsyn, utløper 31. desember.

Ny Tid har innhentet de ovenstående tallene fra konsulent Hildegunn Sandhalle i innsynsutvalget. Hun opplyser i tillegg at 227 personer har søkt om erstatning og at 69 personer har fått det. Det samlede erstatningsbeløpet er på 3.220.000 kroner, og det høyeste enkeltbeløpet er på 100.000 kroner.

Sandhalle understreker at innsynsutvalget har møte hele denne uka, og tallene kan derfor bli større. Av de som søker innsyn, er det cirka 50 prosent som ikke har mappe.

Krav fra OPO

Organisasjonen mot politisk overvåking (OPO) krever i et brev datert 26.09.02 til partigruppene på Stortinget blant annet at innsynslovens virketid må utvides med minst to år.

Sekretær Geir Hovland i OPO mener det er lite sannsynlig at Stortinget vil endre loven.

– SV og Sp er positive til å endre loven, men etter det jeg har forstått mener de at det ikke er flertall på Stortinget for en lovendring. De vil derfor neppe fremme forslag om dette.

– Et tidligere møte som OPO hadde med justiskomiteen i sommer viste også at det ikke er flertall for å utvide lovens virketid. Jeg har inntrykk av at Venstre lar seg presse av særlig Høyre og Frp som vil legge lokk på disse sakene.

– Men innsynsloven har likevel vært en suksess, en tilvekst på rettssikkerhetsområdet, avslutter Hovland.

Forslag fra SV og SP

SVs Ågot Valle uttalte imidlertid til Bergens Tidende den 4. november at SV ville sørge for å få fremmet et lovforslag som forlenger søknadsfristen for å be om innsyn utover 31. desember.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i justiskomitéen fremmet SV og SP et forslag om å forlenge innsynslovens virketid med to år, opplyser Ågot Valle til Ny Tid. Forslaget ble imidlertid nedstemt.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here