Ingen EU-jubel for Blairs flyktningleire

EU-kommisjonen støtter ikke uten forbehold det britiske forslaget om å opprette flyktningleire uten for EU-området.

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det er nyhetsbyrået Reuters i London som har fått tak i et utkast til rapport fra kommisjonen som opplyser at britene ikke får støtte fra Brussel.

Det britiske forslaget åpner blant annet for å sende flyktninger som har kommet inn i EU tilbake til nærområdene de har flyktet fra. Dette har fått EU-kommisjonen til å stille spørsmålstegn ved om forslaget ikke bryter en rekke av de internasjonale avtalene og forpliktelsene EU og medlemslandene har. EU-kommisjonen tviler på om de med dagens regelverk kan sende flyktningene som allerede har kommet inn i EU i retur uten å ha vurdert deres situasjon.

Kommisjonen legger også vekt på at både FNs flyktningkommissær og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner har gitt uttrykk for at de ikke liker tonen i det britiske forslaget.

Blair vil ha dem ut

Det britiske forslaget lekket i februar til dagsavisen The Guardian. I en hemmelig rapport som den britiske regjeringen har fått utarbeidet kommer det frem at Blairs regjering vil jobbe for en mer restriktiv innvandringspolitikk. Blant annet foreslår rapporten at det opprettes leire for asylsøkere i deres opprinnelige nærområde.

Strategien til Tony Blair og Storbritannia har vært å finne andre land i EU som kan tenkes å være åpne for disse tankene, og gjennom et slikt samarbeid vil man så prøve å få de andre EU-landene med på planen.

Britene kaller disse interneringsleirene for såkalte «FN-sikre soner» som FN skal ha kontroll over. Leirene skal ligge i naboland til konfliktområder. Britene mener at de har oppfunnet «et globalt asylsystem», der asylsøkerne skal være i de FN-sikre leirene mens deres asylsøknader blir behandlet. Det nye systemet skal både bli billigere og få færre til å søke asyl i andre land.

Britene har hatt møter med andre EU-land som Danmark og Nederland om planen. Også FNs høykommissær for flyktninger, Ruud Lubbers, har vært på besøk i London der han har fått innføring i den britiske planen

Ifølge den britiske rapporten skal det opprettes FN-soner i land som Tyrkia, Iran, Irakisk Kurdistan, Somalia, Marokko, Ukraina og Russland. I de sikre sonene skal asylsøkerne kunne bli i inntil seks måneder.

Hvis asylsøkerne etter seks måneder ikke kan reise tilbake til eget hjemland på grunn av en ustabil situasjon, skal de fordeles til verdens land. Britene foreslår et nytt kvotesystem, og det kan bety at Genèvekonvensjonen må reforhandles.

De nye FN-sikre leirene skal kun brukes til de som nylig har flyktet. Storbritannia ønsker også å legge opp til at flyktninger som ikke har blitt fanget opp av de nye leirene skal kunne sendes dit likevel. Det betyr at asylsøkere som har kommet seg til Storbritannia eller andre land skal kunne sendes tilbake til den nærmeste FN-sikre flyktningleiren.

Danmark støtter

Både Nederland og Danmark støtter forslaget fra Storbritannia. Tyskland har vært veldig skeptisk, mens Sverige blankt avviser forslaget.

---
DEL

Legg igjen et svar