Ingen Nato-base i Georgia

Av: Marita Isaksen Wangberg En artikkel i forrige nummer av Ny Tid ga inntrykk av at Nato bygger opp en base i Georgia. Dette er ikke riktig. Nato vedtok den såkalte «Georgiapakken» på toppmøtet i Wales i september 2014. Dette er et klart uttrykk for alliert støtte til landet, gjennom teknisk støtte til utvalgte deler […]

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-04-28

Av: Marita Isaksen Wangberg En artikkel i forrige nummer av Ny Tid ga inntrykk av at Nato bygger opp en base i Georgia. Dette er ikke riktig. Nato vedtok den såkalte «Georgiapakken» på toppmøtet i Wales i september 2014. Dette er et klart uttrykk for alliert støtte til landet, gjennom teknisk støtte til utvalgte deler av Georgias forsvarssektor. Georgia-pakken innebærer ulike aktiviteter innenfor kapasitetsbygging, samt øving og trening. Aktivitetene vil også bidra til økt grad av samvirke mellom det georgiske forsvaret og Nato. Støttepakken iverksettes i nært samarbeid mellom Georgia og allierte land. En sentral del av støttepakken til Georgia er «Joint Training and Evaluation Center (JTEC)», som Ny Tid omtalte. Alliert støtte på dette feltet vil utføres av et nordisk-baltisk samarbeid for kapasitetsbygging i staters forsvarssektor. Norge har påtatt seg å være ledernasjon, og er i gang med å innhente informasjon og faktagrunnlag for å vurdere hvordan Nato skal gå videre med dette arbeidet. Planleggingen av støtte til å utvikle JTEC er helt i startfasen, så det er ennå ikke klart hvilket omfang dette får. Det er imidlertid på ingen måte snakk om å bygge en Nato-base i Georgia. Nato har ikke militær infrastruktur utenfor de allierte landene, bortsett fra der alliansen driver operasjoner. Wangberg er seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.