Ingen forbedring i Sarajevo

I Bosnia og Hercegovina er situasjonen for homofile like vanskelig til tross for lovendringer. Norge må øve press for å styrke menneskerettighetene i landet.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Toleranse. Skeiv Ungdom har nettopp kommet tilbake fra seminar i Sarajevo, Bosnia og Hercegovina. Et viktig tema her var hvordan lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) rettigheter kan bli i ivaretatt i et samfunn hvor homofili er et ikke-tema.

Et mål på hvor gode vekstvilkår intoleransen har blant bosniere, ble tydelig under Sarajevo Queer Festival i 2008. Da gjemte fanatiske demonstranter seg i bakgater og gikk til angrep på deltagere på vei hjem etter åpningsshowet.

Gjennomsyret av homofobi

Festivalen synliggjorde homofobi på alle plan i samfunnet. Fra nettbrukere som postet dødstrusler og hat-meldinger på internett, til frivillige organisasjoner som oppfordret folk til å kaste homofile fra høye bygninger. Videre preket religiøse ledere om umoral, og politiske ledere uttalte at homofile burde holde seg innenfor husets fire vegger.

Menneskene som hadde stått fram med navn i forbindelse med festivalen fryktet – med god grunn – for jobb, bosted og livet sitt. Resultatet ble at LHBT-organisasjonen «Q» ble oppløst, og mange av aktivistene ble nødt til å flytte. Hva skyldes den utpregede homofobien i det bosniske samfunnet?

Tradisjonalistisk vending

I årene etter at Bosnia og Hercegovina ble selvstendig, har landet tatt en tradisjonalistisk vending. Etnisk og religiøs tilhørighet og det patriarkalske samfunnet har fått stadig større plass.

Arbeidsløsheten i Bosnia er på over 40 prosent, og mange frustrerte søker mot ekstreme grupperinger i samfunnet. I den etniske nasjonalismen har reproduksjon fått en sentral rolle. Tradisjonelle kjønnsroller, hvor dydige kvinner bringer fram generasjonene mens de er beskyttet av sterke menn, har blitt en viktig del av den nasjonalistiske retorikken. Da er det ikke mye rom for homoseksualitet og annerledeshet.

Lovendring ikke nok

I Bosnia og Hercegovina ble homoseksualitet avkriminalisert så sent som i 1998. To antidiskrimineringslover ble innført i 2003 og 2008. Men veien fra lov til virkelighet er lang. Landet er et godt eksempel på at lovendring i seg selv ikke er nok for å skape holdningsendringer.

Mange ønsker kjønn og seksualitet fjernet fra lovtekstene, og i lokale oversettelser av loven har mye av språket blitt endret og mistet sin betydning.

For det er ikke aksept og åpenhet som har drevet fram lovendringene. Krav om menneskerettigheter og ønsket om EU-medlemskap gjør at landet motvillig innfører antidiskrimineringslover. Men det gjøres lite for å følge opp forpliktelsene.

Norge må bidra

Her har Norge mulighet til å bidra. Gjennom internasjonalt press og støtte kan vi medvirke til å styrke menneskerettigheter og demokrati i regionen. Seminaret Skeiv Ungdom deltok på i Sarajevo hadde som mål å styrke politisk engasjement og valgdeltakelse hos unge i forbindelse med fylkes- og kommunevalg. Det var deltagere fra både norske og bosniske ungdomspartier, i tillegg til noen fra frivillige organisasjoner. Mange av dem ønsket forandring.

Bosniske ungdommer trenger å samles for å finne en løsning på de mange problemene LHBT-personer møter i dag. Det kommer til å ta tid. Men det er mulig. Skeiv Ungdom ønsker å bidra i denne prosessen og håper norske myndigheter støtter opp.

---
DEL