Inge Lønnings klasseskole

En privat ungdomsskole med plass til 300 elever bygges i Holmenkollåsen på Oslos beste vestkant. De rundt 200 ungdomsskoleelevene som bor i nærmiljøet er gjennom lovverket sikret plass på skolen. Hvilke elever som får de resterende 100 plassene, avgjøres imidlertid ved opptaksprøver, karakterer og foreldrenes pengepung. Ikke uventet beslaglegges de 100 ledige plassene av elever […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

En privat ungdomsskole med plass til 300 elever bygges i Holmenkollåsen på Oslos beste vestkant. De rundt 200 ungdomsskoleelevene som bor i nærmiljøet er gjennom lovverket sikret plass på skolen. Hvilke elever som får de resterende 100 plassene, avgjøres imidlertid ved opptaksprøver, karakterer og foreldrenes pengepung. Ikke uventet beslaglegges de 100 ledige plassene av elever som siden de begynte i 1. klasse har tatt ekstraundervisning på kveldstid ved Bjørknes privatskole.

Er det slik fremtiden blir for norske barn dersom Høyres skolepolitikk vinner terreng?

Som reportasjen i Ny Tid i dette nummeret viser, er skolehverdagen for mange japanske barn blodig alvor. Foreldrene sender dem til juku – private puggeskoler på kveldstid og i feriene – helt fra de håpefulle begynner i grunnskolen. Puggeskolene, som kan koste foreldrene opptil åtte tusen kroner per måned, har ett formål: Å sørge for at elevene gjør det best mulig under opptaksprøvene i 6. klasse, slik at de kan begynne på de mest prestisjetunge ungdomsskolene.

I Japan er det nemlig valgfritt hvilken ungdomsskole, videregående skole eller universitet foreldre sender sine barn på. Opptaksprøvene er i dette skolesystemet alfa og omega i fohold til å skille klinten fra hveten.

Nettopp valgfrihet, helt ned i barneskolen, er ett av Inge Lønnings hovedanliggender når han beskriver hvilken skole Høyre vil ha i dagens utgave av Ny Tid.

– Under den forutsetningen at alle skal ha rett til skoleplass ved sin nærskole, skal foreldre ha anledning til å velge skole for sine barn, sier han i klartekst.

Lønning vil ikke ut med hvordan man skal sile ut hvem som får plass på skoler som blir mer ettertraktet enn andre. Men det er neppe et dårlig tips at opptaksprøver vil kunne komme til å avgjøre hvem som slipper gjennom nåløyet. Samt foreldrenes økonomi. Ihvertfall for dem som ønsker sine barn inn på private skoler, en valgmulighet Lønning også kjemper for.

– Skolesystemet i Japan skaper klasseskille. Min sønn Ken har begynt å bli elitistisk. Han identifiserer seg med de som går på juku og ser ned på de andre, sier en bekymret mor til Ny Tid.

Det samme kan komme til å skje med norske barn dersom private ungdomsskoler bygges i Holmenkollåsen.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here