Niels Bo Bojesen
ILL. Niels Bo Bojesen

Informasjonstotalitarisme


Selvstyrerett? Selskapene bak plattformer, smarttelefoner og tingenes internett sporer kontinuelig alle våre bevegelser. Med et digitalt fotavtrykk kan man bestemme en persons tilgang til kreditt, transport, sosiale tjenester eller helsevesen. Vi mister vår individuelle frihet og autonomi.

Email: katharinapistor@nytid.no
Publisert: 2020-06-30

Revolusjonen innen informasjonsteknologi har siden 1980-tallet endret hvordan vi lever. Kostnadene for å samle, lagre og dele informasjon har blitt redusert. Og vi fikk internett. Og vi fikk høre at ved å skape nye muligheter for sosial, politisk og økonomisk deltagelse, skulle IT-revolusjonen styrke en individuell uavhengighet og sosial inkludering.

Men 40 år senere er det en liten gruppe mektige bedrifter som kan feire, og ikke folk flest. Staten og en håndfull teknologiselskap har akkumulert store mengder data og gjort det om til et instrument for overvåking og kontroll – utelukkende for politisk og økonomisk gevinst.

Rådata finnes det nok av

Den informasjonsteknologiske revolusjon bekrefter det gamle munhellet om at revolusjonen spiser sine barn. …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal