Bestill sommerutgaven her

Informasjon!

Too Much Information
Forfatter: Cass R. Sunstein
Forlag: The MIT Press (USA)
KUNNSKAP / Hva skal vi stole på? Hvordan skal vi bruke informasjonen vi mottar, i vårt eget liv?

I Too Much Information skriver holbergprisvinner Cass R. Sunstein om informasjonsalderen vi lever i, der informasjon er å finne overalt. Hvordan kan informasjon påvirke oss på en positiv og negativ måte? Er vi nødt til å bli eksponert for all denne informasjonen?

Hvordan gir vi og tar vi imot informasjon? Noe informasjon er bra for oss, mens annen informasjon skaper heller forvirring, uro og hysteri.

Under pandemien får borgerne i de fleste europeiske land nesten ukentlig ny informasjon om nye restriksjoner og regler. Søker vi på covid-19 på internettet, finner vi mange ulike studier med mange ulike kilder. Hva skal vi stole på? Hvordan skal vi bruke informasjonen vi mottar, i vårt eget liv?

Informasjon kan gi opphav til agitasjon, terror, skam og fortvilelse.

Det første kapitlet i denne boken har tittelen «Kunnskap er makt, men uvitenhet er lykke». Det har Sunstein sannelig rett i. Når vi stadig leser oss opp på covid-19, får vi følelsen av at vi har litt kontroll og makt over viruset. Våre teorier blir enten avkreftet eller bekreftet. Vi føler oss tryggere fordi vi har litt mer kunnskap. Men ikke all kunnskap er rotfestet i vitenskapelig forskning.

På nettet finnes det mye utdatert informasjon og konspirasjonsteorier om covid-19 som kan skape forvirring – en følelse av maktesløshet, skepsis, hysteri og fanatisme. Informasjon kan være farlig dersom mottakeren ikke er i stand til å tenke kritisk, eller rett og slett ikke er motstandsdyktig. Informasjon er med andre ord helt avhengig av mottakeren. «Noen blir hysteriske og andre praktiske», skriver Sunstein.

Il. Ramses. Se Www.Libex.Eu

En balansegang

Er det de som leser seg opp på ny informasjon hver eneste dag, eller de som lever i uvitenhet, som har best livskvalitet under pandemien?

I min venne- og familiekrets er det tydelig at de som ikke leser seg opp på ny informasjon daglig, men som likevel følger de gjeldende restriksjonene og reglene, er de som noenlunde har klart å opprettholde pre-covid-tilværelsen under hele pandemien. De er lykkeligere og friere enn de andre – som eksempelvis har isolert seg helt fra venner og familie i over ett år. Mange av dem har blitt koronafanatikere. Ifølge dem er alle som ikke lever som dem – i total isolasjon – koronafornektere. De mener at covid-19 er livsfarlig for alle, og at hele verden burde vært i total lockdown frem til viruset er helt borte.

Total uvitenhet gir en kortvarig lykke med stor risiko.

Så har vi også dem som lever i total uvitenhet – som ikke bruker munnbind og går på ulovlige fester. Noen har dessverre dødd av viruset – total uvitenhet gir en kortvarig lykke med stor risiko.

Det gjelder å ha en sunn balansegang mellom kunnskap og uvitenhet: Hva trenger vi å vite, og hva kan vi leve uvitende om?

Enten sann eller falsk

Med så mye informasjon overalt må man holde hodet kaldt og følge anbefalingene fra fagfolk.

Man kan være kritisk til informasjon, men kritikken går bare til et visst punkt. Roten til informasjonen er enten sann eller falsk. De som velger å fornekte sannheten, setter også livet i fare.

Noen ganger kan de som sitter med informasjon, være forbannet – den kan gi opphav til agitasjon, terror, skam og fortvilelse. Å bestemme om man vil tilegne seg informasjon, er som et spill, skriver Sunstein: «Skal du snu det spesifikke kortet?» I andre tilfeller er informasjon ubrukelig eller skadelig. Vil du for eksempel vite hva alle dine venner tenker om deg? I Sunsteins undersøkelser svarer de fleste mennesker nei på dette spørsmålet.

Å ha tilgang på informasjon er en menneskerett. Vi har alle rett til å vite. Livskvaliteten vår øker når vi får rett informasjon til rett tid. Informasjon kan forlenge og til og med redde liv. Som Sunstein skriver: «Utfordringen her ligger i å øke sannsynligheten for at informasjon vil gjøre livet bedre og bidra til et lykkelig og langt ‘sant liv’.»

Avatar photo
Pinar Ciftci
Ciftci er journalist og skuespiller.

Du vil kanskje også like