Børge Brende under NATO-møtet i Brussel. FOTO: Ragnar Skre.

Infokrig og våpenkjøp

EUs og NATOs ledere markerer at de vil styrke det militære samarbeidet. Vil det føre til økt militarisering av Europa?

Avatar
Email: rs@middleoak.org
Publisert: 15.12.2016

 

41-punktsplanen ble lagt fram av EUs utenrikssjef Federica Mogherini og NATO-sjef Jens Stoltenberg under alliansens utenriksministermøte i Brussel 5.–6. desember. De lovet tettere samarbeid om «hybridkrig» og «cyberkrig», maritimt på Middelhavet, øvelser og subsidiering av forsvarsteknologi.

Erklæringen kommer idet begge organisasjonene er under press: Populistiske, EU-kritiske partier er på fremmarsj, mens Trumps uttalelser i valgkampen har skapt tvil om NATOs sikkerhetsgaranti. «Det mest ekstraordinære sammenfall av foruroligende hendelser på lenge», som utenrikssjef Mogherini beskrev det.

Utenriksminister Børge Brende og de 27 andre kollegene hans møttes for første gang etter Trumps valgseier. Brende så ikke styrkingen av europeisk militærsamarbeid som en innrømmelse av at sikkerhetsgarantien er svekket.

«Nei, det bildet kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg synes det er en veldig viktig erklæring NATO og EU har blitt enige om. Den understreker at man ikke skal drive dobbeltarbeid, og hvor man utfyller hverandre,» sier Brende til Ny Tid.

Mogherini gikk i sommer i bresjen for en EU-hær fordi NATO etter hennes mening ikke er i stand til å forsvare Europa. Erklæringen inneholdt imidlertid ingenting om det kontroversielle forslaget, som var en medvirkende faktor til at britene stemte leave i juni.

Vi journalister spiller en nøkkelrolle, og har et spesielt ansvar for ikke å la oss rive med av krigspropagandaen.

Våpen-boom. Blant det som sto i erklæringen, var et nytt initiativ fra kommisjonen: for første gang å bruke EUs skattebetaleres penger på å subsidiere utvikling av militær teknologi. Et fond på 90 millioner euro per år er en del av pakken, men sammen med felles anbud og andre tiltak vil EU bruke milliarder av euro på å booste egen våpenindustri.

Planen ble såvidt forhåndsannonsert dagen etter at Trump vant valget, da Jens Stoltenberg den 9. november var seremonimester for NATOs «våpenmesse» i Brussel (formelt «NATO -Industry Forum»).

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer