– Industripolitikken må bygges fra bånn

– SV har ikke et klart bilde av hva norsk industri skal være i fremtiden. Men vi har en visjon vi jobber etter, sier Ingvild Vaggen Malvik, og etterlyser visjonene til Ap og fagbevegelsen.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– Vi kan godt innrømme at vi ikke har et klart bilde av hva norsk industri vil være i fremtiden, men hvilken visjon styrer våre kritikere i mot, spør Ingvild Vaggen Malvik, som vil ha SV til å tenke mer industriell økologi.

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann, Olav Akselsen, gikk for noen uker siden til frontalangrep på SV og partiets manglende industripolitikk. Dette skjedde dagen etter at Stortinget hadde debattert situasjonen til norsk aluminiumsindustri og annen kraftkrevende industri. En industri som ble bygd opp ved hjelp av tilgang på billig, subsidiert kraft og der statsselskapet Statkraft hadde en dominerende rolle. Etter at energiloven kom på begynnelsen av nittitallet ble spillereglene radikalt endret for norsk industri. De var godt nok garantert billig kraft i en årrekke etter år 2000, men Energiloven la opp til et åpent marked der aktørene skal konkurrere om kraften. I den sammenhengen ville den norske industrikraften tape fordi andre vil betale mer for denne kraften.

– I denne sammenhengen er det viktig å ha med alle elementene for å kunne forstå hva som skjer i industrien i dag, sier Ingvild Vaggen Malvik, og viser til at både energiloven og EØS-medlemskapet endret grunnlaget industrien bygde på.

– Til tross for lovnader fra Arbeiderpartiet og andre EØS-tilhengere om at vi fremdeles skulle kunne sikre viktige arbeidsplasser gjennom å styre prisen på kraft til industrien, så legges nå den norske el-avgiften om etter ordre fra overvåkingsorganet til EØS, ESA.

Avindustrialisering

Ingvild Vaggen Malvik sier at hun og SV hele tiden har vært motstandere av endringene både i Energiloven og EØS-medlemskapet, fordi norske myndigheter da mistet de instrumentene som var grunnlaget under vår industripolitikk gjennom 100 år.

– Det vi nå ser er en langsiktig avindustrialisering av Norge. Eneste mulighet vi har for å styre kraftpolitikken ligger i eierskap i selskap som Statkraft. Men dette ønsker store deler av Stortinget å selge ut også.

– Vi kan godt diskutere hva som ligger i SVs industripolitikk. Jeg mener at det ikke er noen som har et eksakt bilde av hvordan industrien i Norge vil være i framtida, og SV har heller ingen detaljert plan. Spørsmålet jeg kunne tenke meg å stille, er hvilken visjon Olaf Støylen i Kjemisk Industri og arbeiderpartiets Olav Akselsen styrer i mot? Hvordan mener de at framtidas næringsliv i Norge skal se ut? Jeg tror vi bør starte debatten der, for så å diskutere hvilke virkemidler som er nødvendig, sier Vaggen Malvik.

Industriell økologi

Ingvild Vaggen Malvik, som er statsviter, jobben før hun kom inn på Stortinget med spørsmål knyttet til begrepet industriell økologi. Og det er her hun mener at SV bør gå når de skal finne sin fremtidige industri- og næringspolitikk.

– Industriell økologi handler om å se helheten i produksjons- og forbrukssyklusen. Vi skal ikke følge et produkt fra vugge til grav, men fra vugge til vugge. Begrepet søppel blir borte, fordi det meste kan brukes på nytt. Søppel er ressurser på avveie, sier hun.

– SV har ikke noe klart og entydig bilde av hvordan framtidas industrisamfunn skal se ut. Men vi vet at det blir annerledes enn det vi har i dag. Og vi er uten tvil det partiet som har kommet lengst i å tenke over hvordan vi får et fremtidsretta og økologisk industrisamfunn.

Ingvild Vaggen Malvik sier at i industripolitikken kan vi ikke bare si at vi vil ha gasskraft fordi det vil redde industrien. Det må være et klarere mål bak bruken av gassen.

– SV har ikke gått imot industriell bruk av gass. Tvert imot har vi stor forståelse for gassbehovet til deler av industrien, først og fremst petrokjemisk industri. Det vi ønsker er et godt svar på er hvordan vi får transportert gassen frem til industrien uten at vi kommer i konflikt med våre Kyoto-forpliktelser. Og det er verdt å bemerke at dette er forpliktelser som vi har skrevet under på.

Ingvild Vaggen Malvik er ikke fremmed for å diskutere hva som ligger i det partiprogrammet som gjelder i dag. Partiet vedtok på landsmøtet i Hell at «SV skal arbeide for å hindre at det blir bygd gasskraftverk i Norge. C02-frie gasskraftverk kan berre byggjast for å skaffe sokkelen elektrisk kraft.»

– Selvfølgelig kan vi diskutere hvor styrende et slikt vedtak skal være for arbeidet i stortingsgruppa, men jeg er av den oppfatning at dette vedtaket er presist nok til at SV ikke kan støtte noen av de prosjektene som så langt har vært presentert, sier Vaggen Malvik. Hun presiserer at det gassvedtaket som står i dagens partiprogrammet er helt rett og hun støtter det.

Hun understreker at det finnes mange alternative energikilder som kan utnyttes bedre i Norge, og viser blant annet til bioenergi og vindkraft.

– I debatten om hvor energien skal komme fra må vi også ha med at mange av de nye energikildene også vil skape mange arbeidsplasser.

I samtaler med LO

LO er velkomne til å møte SV til diskusjoner om industripolitikken i dag og i fremtiden, sier Vaggen Malvik.

– Jeg har flere ganger tatt til orde for at SV og LO bør sette seg ned sammen og diskutere industripolitikken og hvordan et fremtidsretta og økologisk industrisamfunn skal se ut. Hva innebærer dette og hvilke grep vi må vi ha for å komme dit. Til et samfunn med arbeid til alle innenfor de rammene som naturen setter.

Og det har kommet i gang diskusjoner mellom ledende LO-folk og SV. Inhvild Vaggen Malvik sier at hun har vært i diskusjoner med folk som Tor Andersen og Kleiv Fiskvik. Og det ser hun på som et godt og positivt tegn.

Vaggen Malvik sier at det heldigvis er mange innen fagbevegelsen som støtter SVs nærings- og industripolitikk.

– Og de skjønner at fossilenes tidsalder er på hell. Jeg tror at vi kan finne en god løsning samme med LO og andre krefter. SV har lenge stått LO nærmest i mange saker. Vi kan vise til statlig eierskap, arbeidslivsspørsmål, kommuneøkonomien, kollektivtransport og vi har også felles referansepunkter når det gjelder pensjonsspørsmålene.

Ingvild Vaggen Malvik sier at hun ønsker en ny industrireisning i Norge.

– Men vi må ha en ny oppskrift i bånn. Denne gang skal vi legge de økologiske prinsippene til grunn. Vi må ha mer forskning og utvikling av fremtidsrettede produkter. Nye produkter vil også kreve nye arbeidsplasser der folk bor.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here