Improvisasjonskirurgi

Den svenske kirurgen Erik Erichsen ble lei av sosial isolasjon og tungt byråkratiserte arbeidsdager i Skandinavia. Nå bruker han tiden på å utvikle sin egen form for kreativ kirurgi på bygda i Etiopia.

Nita er freelance journalist og kritiker for Ny Tid.
Email: olivianita@outlook.com
Publisert: 18.08.2017
The Rebel Surgeon

Erik Gandini (Sverige/Norge)

En kunne tro at bare en rent humanitær impuls kan få en svensk kirurg til å legge middelklasselivet i Sverige bak seg og flytte til småbyen Aira i Etiopia. Men grunnen til at dr. Erik Erichsen og hans kone Sennait gjorde nettopp dette, var ikke bare en trang til å redde andre. Det var også en trang til å redde seg selv fra den sosiale isolasjonen i den skandinaviske hverdagen, og byråkratiet som lå som en klam hånd over arbeidet hans ved et svensk sykehus. The Rebel Surgeon (Den opprørske kirurgen) forteller historien om Erichsens nyvunne liv, hvor han har erstattet komfort og ny teknologi med en ny mening – i sitt personlige liv så vel som på arbeidsplassen.
Historien om dr. Erichsen ble så vidt berørt i Erik Gandinis forrige film The Swedish Theory of Love (2015). Filmen rettet søkelyset mot det svenske samfunnet, og nærmere bestemt den endemiske sosiale isolasjonen som skyldes idealiseringen av en rendyrket individualisme. Sverige rangerer svært høyt på skalaen over individuell lykke, og er et velstående land der alt er trygt og velregulert – og der folk er fryktelig ensomme. Det nesten dystopiske filmspråket i Theory of Love, kombinert med historien om hvordan et slikt samfunn har blitt til, reiser spørsmålet om hva lykke egentlig er. Hvordan vil fremtiden arte seg på et sted som dette? Slike spørsmål vinner gjenklang i store deler av den vestlige verden.

Fattigdommen og de harske lidelsene til menneskene er deler av en alminnelig arbeidsdag.

Med små ressurser, men sterke sosiale bånd, fremsto Etiopia som det motsatte av alt det Sverige hadde å tilby. Dr. Erichsen ble i Gandinis film presentert som en som ikke holdt ut dysfunksjonaliteten i det svenske samfunnet, og derfor flyttet til et sted der en alltid omgitt av mennesker, uansett hvor vanskelig hverdagen kan være. Historien om en mann som vendte tilbake til det helt grunnleggende i livet, klarte å røre ved en dyptfølt lengsel som deles av mange i Vesten. Seeren satt igjen med et ønske om å få vite mer.

Kirurgi som kunst. I The Rebel Surgeon blir dr. Erichsens historie endelig behandlet med den grundigheten den fortjener av regissør Gandini, og filmen utforsker doktorens personlighet, familie og indre drivkrefter. I tillegg til kritikken av den sosiale fragmenteringen i hjemlandet, …

Kjære leser. Du har lest over 6 artikler denne måneden. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement halvår kr 450

Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.