Imperiets hemmeligheter


Sett under ett tegner ambassadekablene som ble offentliggjort av Wikileaks i 2010 et bilde av maskineriet i et moderne imperium.

The Wikileaks Files: The World According to US Empire. Introduksjon av Julian Assange. Verso, 2015

The Wikileaks Files gir et overblikk over materialet Wikileaks har publisert som omhandler amerikansk utenrikspolitikk. Store deler av verden er dekket, med kapitler om Europa, Latin-Amerika og Asia, og egne kapitler for spesielt viktige land som Russland, Venezuela, Israel og Iran. Det som binder de forskjellige bidragene sammen, er den underliggende forståelsen av USA som et imperium. Denne forståelsen utbroderes i de tre første kapitlene, skrevet av en anonym forfatter. Her tegnes et bilde av et USA som manipulerer, truer, lokker og tidvis griper inn med militær makt eller undercover operasjoner for å forme verden etter sine preferanser, og som gjør alt for å hindre at det vokser frem sterke rivaler. Disse preferansene er også mer eller mindre konstante uavhengig av politisk administrasjon; boken viser blant annet hvordan det meste av George W. Bushs utenrikspolitikk er blitt videreført av Obama.

Imperiet er kanskje mektig, men det er ikke allmektig.

Ifølge forfatteren er tanken om the white man’s burden i høyeste grad i live, og retorikken om nasjonal selvbestemmelse kun en strategi for å tåkelegge den amerikanske dominansen over svakere stater. Retorikken reflekterer også det som skiller det amerikanske imperiet fra tidligere imperier – at USA heller kontrollerer svakere staters regjeringer enn å lage koloniale administrasjoner. Argumentene er velkjente for alle som har studert ame …

- annonse -

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

tori.aarseth@gmail.com
Aarseth er statsviter, og fast journalist i Ny Tid.

Du vil kanskje også likeRELATERT
Anbefalte