Ilden som livskilde

Georgio Agamben bringer leseren på sporet av de helt vesentlige spørsmålene om litteraturens forvandlende kraft – forholdet til selve livets mysterium. 

Alexander Carnera
Carnera er frilansskribent, bosatt i København.

Agambens seneste bog består af en række essays der kredser om forholdet mellem kunst og liv. Hvad er der på spil i litteraturen? Er der en ild som vores fortællinger har tabt, men som den skrivende forsøger at genopdage? Hvad er denne filosoffens sten som forfatteren med en alkymists lidenskabelighed forsøger at fremmane i ordenes smelteovn? The Fire and the Tale behandler litteraturen, sprogets mysterium, den skabende handling (poetisk handling), læsningens vanskelighed, fra bogen til skærmen og forholdet mellem skrift og liv. Bogen bringer læseren på sporet af de helt væsentlige spørgsmål om litteraturen som forvandlende kraft – forholdet til selve livets mysterium.

Tabet af ilden. Vi er omringet af litteratur og fiktion fra alle sider. Aldrig har der været udgivet så mange bøger, men litteraturen selv er blot én kommunikationsform blandt mange. Litteraturen som livsdannende utopi, derimod, som erfaringsbearbejdende kraft, har mistet sin betydning. Når menneskeheden ifølge Agamben skridt for skridt bevæger sig stadig længere væk fra kilderne til livets mysterium, er det fordi vi gradvist taber erindringen om det som litteraturens tradition har lært os om ilden – livskilden. Apuleius’ (f. 125 e.Kr.) Det gyldne æsel (Metamorfosene), hvis hovedperson forvandles til et æsel, finder i sidste ende heling i litteraturens forvandlende indvielse. Mødet med ildens livskilde er i litteraturens billedskabelse et møde med indvielsens gådefulde skønhed og grusomhed der er vores liv. Med afsæt i en jødisk legende fra hasidismen lærer vi at vi ikke kan få ilden, men vi kan fortælle historien, og dette burde være tilstrækkeligt. Mysteriet skjuler altid sin ild, men vi lærer den at kende gennem vores fortællinger. Der er altså noget udenfor sproget som fortællingen forsøger at fremmane – dog har vi kun adgang til dette gennem sproget. Det er her vanskelighederne begynder for det moderne menneskes omgang med litteraturen: Den afslører enten for meget eller ingenting. Enten reduceres litteratur til den gode historie eller til kommunikation af følelser og liv. Men troen på litteraturens dannende utopi, er troen på tabet af ilden. Med Agambens ord: «Litteraturen er det sted hvor vi ser det mørke lys der kommer fra mysteriet.» Ilden er livsmysteriets mærke der påføres sproget. «De litterære genrer – tragedien, elegien, hymnen og komedien er intet andet end forskellige måder hvorpå sproget fremsiger sit tab af denne ild.» Men forfatteren synes ikke længere at bemærke disse sår, siger Agamben: «De bevæger sig blinde og døve henover sprogets afgrund og hører ikke den klage der lyder fra afgrunden; de tror blot at de bruger sproget som et neutralt instrument og erfarer ikke det forbitrede snakkeri styret af skabeloner, beregning og hævn. At skrive betyder at betænke (kontemplere) sproget. Og de der ikke får øje på og elsker deres sprog, de som er ude af stand til at tydeliggøre dets fine elegiske tråde eller fornemme den hymniske susen, er ikke forfattere.»

Livets og sprogets mysterium. Af Walter Benjamin lærte Agamben at det at studere livet er det samme som at studere sprog. Filologi – studiet af et kulturs sprog og litteratur – er kongevejen til livets mysterium. Men hvis det at udforske historien er det samme som at fortælle en historie står forfatteren overfor det paradoks at han udelukkende kan nære tiltro til litteraturen – nærmere bestemt tabet af ilden. Den gode litteratur besidder en stil hvor den fraværende ilds skælven kan høres i sproget. At skabe en karakter og fremvise spændingen af nederlag og succes, forbandelse og lykke er mere end et socialt plot; det forsegler den enkelte i en skæbne der konstituerer livet som et mysterium. Det sproglige billede gør det tabte mysterium tilgængeligt. Derefter forsvinder det. Kun i glimt finder vi fortryllelsen i vores liv. Vi bøder med vores skuffelse. Det som har tabt sit mysterium, forbliver utilgængeligt.

Du har nå lest 3 gratis artikler denne måned. Er du abonnement, logg inn i
toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.