Ikke over ennå

Hva skjer om nyvalget i Ukraina ikke produserer en helt klar vinner?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Ukrainas høyesterett har besluttet å kaste de to presidentkandidatene ut i et nytt sluttspill. Dermed er det klart at Viktor Jusjenko nok en gang må appellere til et flertall i det delte landet. Men hvem vil stille mot ham?

Det naturlige er at Viktor Janukovitsj blir utfordreren denne gangen også. Men Janukovitsj er et slitt politisk kort i dag. Han har ikke lenger synlig støtte fra den sittende presidenten Leonid Kutsjma. Og Vladimir Putin har trukket følehornene tilbake og sier han kan samarbeide med begge to, hvem nå ukrainerne enn måtte velge.

I Janukovitsj’ leir er det full forvirring etter at kampanjelederen, Serhiy Tihipko, trakk seg. Det er mulig at Kutsjma hadde planer om å la Tihipko representere regimet i en ny runde, forutsatt en kjennelse i høyesterett som åpnet for helt nye valg over nyttår. Men de 21 dommerne ønsket ikke en slik løsning. Det er bare annen valgrunde som skal kjøres om igjen.

Den korte tidsfristen gjør det vanskelig, for ikke å si umulig, for regimet å hente fram nye kandidater. Derfor blir det Janukovitsj – eller ingen. Kutsjma har regelrett anbefalt Janukovitsj om ikke å stille. Hvis Jusjenko stiller uten motkandidat – noe som er mulig – må han ha over femti prosent av stemmene.

Tatt i betraktning det kaoset som råder i Kutsjmas leir, og det faktum at de mektige statskanalene mer eller mindre har skiftet side, er det ren plankekjøring for Jusjenko fram mot nyvalget den 26. desember. Men dette enkle faktum utgjør i mindre grad en befriende avklaring enn et potensiale for fortsatt uro. Det er nemlig ikke sikkert at han vinner med så mange stemmer som mange tror.

Grunnlov mot valglov

De oransjekledde demonstrantene i Kiev er ikke i tvil om at Jusjenko vant over regimets mann, Viktor Janukovitsj, i november. Men det var Janukovitsj som ble erklært som vinner – selv om den formelle kunngjøringen ble stanset av folkemassene. Viktor Janukovitsj har vært statsminister under president Leonid Kutsjma i to år. Siden Kutsjma ikke kunne stille selv, ble det klekket ut en plan – helt vanlig i halvautoritære stater – om at Janukovitsj var mannen som kunne sikre kontinuitet, stabilitet, makt og posisjoner på det sittende regimets premisser.

Som alle i statsapparatet, inkludert Kutsjma selv, nå er smertelig klar over, så slo planen feil. Men så seint som i forrige uke prøvde mannen som fortsatt er Ukrainas president å manipulere begivenhetene til egen fordel. Kutsjma talte sterkt for at hvis det først skulle holdes et nyvalg, ja, så burde man begynne på scratch. Det ville i så fall bety en ny første omgang med en drøss kandidater, og så en siste valgrunde mellom de to lederkandidatene.

I hele denne konflikten har Kutsjma, hans regime og hans kandidat gått fra nederlag til nederlag. Først erklærte Jusjenko seg som vinner foran et halvfullt parlament (hvor bare opposisjonelle folkevalgte var til stede). Så erklærte et fullt parlament at valget var ugyldig. Deretter kom mistillitsforslaget mot regjeringen til Janukovitsj. Og så fulgte altså høyesterett på med en kjennelse som ga opposisjonen medhold i kravet om en ny valgomgang.

Nå har Kutsjma også gitt etter på at den sittende valgkommisjonen må sparkes. Og onsdag ble det klart at et kompromiss mellom myndighetene og opposisjonen var i boks. Enigheten satt langt inne. Opposisjonen ville ikke være med på den grunnlovsendringen regimet krevde for å endre valgloven slik at fusk ble mindre sannsynlig.

Det var altså en hestehandel det hele handlet om. Kutsjma og den staten han representerer ville bytte helt frie valg mot en grunnlov som gir en ny president mindre makt. Hvis ikke opposisjonen godtok denne grunnlovsendringen, ville heller ikke regimet godta nye valgregler. Men allerede tidlig denne uka var det klart at en enighet var underveis. Nå er det duket for nyvalg etter nye valglover – med en seier til Jusjenko i emning.

Nytt, omstridt resultat?

Viktor Jusjenko har lenge slåss for å innføre et mer vestlig, parlamentarisk system med mindre makt til presidenten og mer makt til statsministeren, regjeringen og parlamentet. Det ble derfor vanskelig for ham å forsvare at han nettopp nå, når han er i ferd med å overta, skulle gå tilbake på dette standpunktet. Hvis og når Jusjenko blir president, vil han dermed bli holdt i strammere tøyler enn Kutsjma. Med denne siste formelle knuten løst, er det eneste gjenstående spørsmålet hvordan den russisk-språklige og ortodokse befolkningen i Øst-Ukraina vil reagere på en valgseier til Jusjenko i en situasjon hvor skillet mellom øst og vest så til de grader er satt på den brennhete, politiske dagsorden.

I Øst-Ukraina snakkes det om folkeavstemminger om autonomi, eller kanskje endog selvstendighet. Men de mest kontroversielle forslagene later til å ha kokt bort i kålen. Det er dermed ikke gitt at denne konflikten blir satt på spissen. Russerne i øst kan kanskje leve godt med en president som kommer fra den nord-østre delen av landet, som er ortodoks og som attpåtil begynte sin karriere som bankmann i Sovjetunionens sentralbank.

I bunn og grunn er det ikke så stor forskjell på de to kandidatene. Viktor Janukovitsj har vært lydhør for den sosiale og økonomiske misèren i øst, og har levert lønninger og pensjoner som aldri før. Han er derfor populær. Hvis Jusjenko beroliger øst-ukrainerne på dette punktet, vil han antakelig holde separatistiske tendenser i sjakk.

På den annen side er ikke Janukovitsj så anti-vestlig som mange vil ha det til. Hans upopularitet ligger mer i det faktum at han representerer noe forhatt. Men alt tyder på at han vil tape valget den 26. desember – om han stiller. Dermed blir det Jusjenko som må berolige folk i øst, ikke omvendt.

Hvis Jusjenko vinner en solid og uomtvistet seier om litt over to uker, som attpåtil blir godkjent av internasjonale valgobservatører, vil problemene antakelig være over. Det er ikke der det ligger. Men det er ikke opplagt at Jusjenko vinner så klart. Og dermed er det heller ikke opplagt at valget blir uomtvistet.

Hvis Janukovitsj ikke stiller, er det slett ikke sikkert at Jusjenko får over halvparten av stemmene. Hvis Janukovitsj stiller, kan det fortsatt vise seg at han har støtte i store lag av folket. Og hvis mistanken om valgfusk setter seg på den andre siden, kan Ukraina kastes ut i nytt kaos.

Problemet i Ukraina akkurat nå er ikke knyttet til en Jusjenko-seier i seg selv, men derimot til et valgresultat som ikke er tydelig, legitimt og avklarende.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here