Ikke mistillit

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold har aldri hatt vår støtte verken for sin ivrige støtte til USAs aggressive utenrikspolitikk eller for hennes ønske om et profesjonalisert forsvar som kan leies ut til internasjonale oppdrag. Måten hun har ledet forsvarsdepartementet på, og hennes informasjon til og holdning overfor Stortinget, har heller ikke imponert. Saklig sett tror vi […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold har aldri hatt vår støtte verken for sin ivrige støtte til USAs aggressive utenrikspolitikk eller for hennes ønske om et profesjonalisert forsvar som kan leies ut til internasjonale oppdrag. Måten hun har ledet forsvarsdepartementet på, og hennes informasjon til og holdning overfor Stortinget, har heller ikke imponert. Saklig sett tror vi at Norge kunne hatt en bedre forsvarsminister enn Devold, og saklig sett ser vi at det kan finnes grunnlag for mistillit til forsvarsministeren. Vi mener likevel at opposisjonen på Stortinget bør tenke seg nøye om før et mistillitsforslag framsettes.

De avveininger opposisjonspartiene måtte gjøre hva gjelder den kommende valgkampen skal vi la ligge her. Fremskrittspartiet har selvsagt sin egen agenda, som i stor grad handler om å framstå som handlekraftige – men samtidig en garantist for borgerlig styre. Arbeiderpartiet, SV og Sp må på sin side veie det å stille Bondevik-regjeringen i forlegenhet opp mot konsekvensene av et (kortvarig?) regjeringsskifte i vår. Det får være disse partienes skål, og vi har nok tillit til at opposisjonen ikke bare tenker valgtaktikk når de tar stilling til et eventuelt mistillitsforslag.

Når vi mener at opposisjonen bør være tilbakeholden med et mistillitsforslag, skyldes det særlig to forhold. For det første må også opposisjonen ta høyde for at Krohn Devold har ledet en omstilling av forsvaret med krav om betydelige innsparinger, krav som er satt av Stortinget. Det bør være på sin plass at Stortinget samlet evaluerer holdbarheten i den omstillingsprosessen det har vært bred politisk enighet om. Man kan nok mene at Krohn Devold burde sagt klarere ifra om omstillingene ikke lot seg gjennomføre innenfor Stortingets forutsetninger, men Stortinget har også et selvstendig ansvar for å evaluere seg selv.

For det andre kan det ikke være tvil om at Krohn Devold har møtt omfattende motstand internt i forsvaret i denne omstillingsprosessen. En forsvarsminister må selvsagt være i stand til å håndtere slik motstand, men Stortinget bør vokte seg for å opptre som geriljasoldater for dem som ønsker å torpedere den omstillingen Stortinget selv har vedtatt, og som Krohn Devold søker å gjennomføre. Før et mistillitsforslag vedtas bør derfor opposisjonen være sikre på at de ikke løper sabotørenes ærend. Det er uhyre viktig, både for landets sikkerhet, for demokratiet og for kommende regjeringer og forsvarsministere at militærvesenet er underlagt og lojale mot demokratiske prosesser.

Vi må imidlertid si oss enig med SV-leder Kristin Halvorsen, som understreker behovet for at forsvaret har tillit i befolkningen. Denne tilliten er kraftig svekket både gjennom Krohn Devolds oppførsel, og gjennom styringsproblemene internt i forsvaret. Det spørs om Krohn Devold er i stand til å gjenreise denne tilliten. Derfor bør hun få avløsning.

Men den avløsningen bør primært komme gjennom valg. Og etter valget bør Stortinget kritisk gå gjennom gapet mellom visjon og virkelighet. Så bør man etablere realistiske omstillingsmål som kan iverksettes av en ny forsvarsminister, i god dialog både med Stortinget og med de ansatte i forsvaret.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here