Ikke rundt min luksusvilla


Blir denne boken oversatt til engelsk, blir den en ny fransk akademisk bestselger.

Hansen er professor i samfunnsfag ved UiS og fast anmelder i Ny Tid.
Email: ketil.f.hansen@uis.no
Publisert: 1. desember 2017
Ce que les riches pensent des pauvres

Fire sosiologer, tre franske og én brasiliansk, alle med base i anerkjente forskningsinstitutter i Paris, har undersøkt hva de rikeste i Paris, São Paulo og Delhi tenker om de fattige. 80 intervjuer er blitt utført i hver av byene; til sammen 240 rikinger har snakket lenge – i én til to timer, ifølge metodekapittelet – om hvordan de oppfatter fattigfolk. Lange direkte sitater fra intervjuene tar mye plass i bokens første 200 sider – og dét er veldig bra. Jeg får en følelse av å lese en slags nyutgave av Bourdieus La Misère du monde (1993) – men istedenfor, som Bordieu, å snakke med fattige franskmenn om boforhold, arbeidsliv og (manglende) utdanning, snakker …

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.

Abonnement kr 195 kvartal