Vi har valgt å illustrere med Guttorm Nordø, 2017. Working up a Sweat, Elector? Utstillingen pågår nå frem til 10.12. på Galleri Map, Tøyengata 32, Oslo

Ikke hit, og ikke lenger


Russland–Georgia-krigen i 2008 skulle vise at grensen for NATOs ekspansjon mot øst var nådd. Med Ukraina-krisen i 2013–15 ble den overskredet. 

Storaker er fast skribent i Ny Tid, og medlem av Rødts internasjonale utvalg.
Email: aslakstoraker@yahoo.no
Publisert: 2017-12-01
Should We Fear Russia?
Forfatter: Dmitri Trenin
Forlag: Polity Press, UK

«Russland er både sterkt og svakt; både autoritært og lovløst; tradisjonelt og uten verdier. Alt kan forandre seg over natten, og ingenting vil forandre seg på 200 år.» Dette skriver russiske Dmitrij Trenin i den lettleste og velargumenterte boken Should We Fear Russia?. Forfatteren drøfter utviklingen i Russland og russisk utenrikspolitikk, og går både gjennom og imøtegår de vanligste grunnene vestlige politikere oppgir for sin russlandsfrykt. I tillegg spør han om Russland har grunn til å frykte Vesten. Han konkluderer med at frykten er overdreven på begge sider, og at det eksisterer et presserende behov for tillitskapende og konfliktdempende tiltak.

Russland–Vesten-krisen. Boken innledes med en opplysende beskrivelse av hvordan den russiske eliten tolket Sovjetunionens sammenbrudd: Hendelsen ble forstått som en frivillig avvikling av det gamle russiske imperiet, der ledelsen i Moskva selv gikk i spissen for å erklære uavhengighet både for …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal