Ikke bruk muslimer som brekkstang i innvandringsdebatten


«Norsk presse vil ikke, kan ikke og tør ikke skrive om fakta,» hevdet sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness til norske redaktører under Norsk Redaktørforenings høstmøte i Oslo nylig. I en utdypende sak på nettstedet Journalisten.no sier Rolness videre at norske journalister er hårreisende lite opptatt av fakta og kildekritikk, og at de verken tør eller […]

Avatar
Email: linda@minotenk.no
Publisert: 2015-11-11

«Norsk presse vil ikke, kan ikke og tør ikke skrive om fakta,» hevdet sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness til norske redaktører under Norsk Redaktørforenings høstmøte i Oslo nylig. I en utdypende sak på nettstedet Journalisten.no sier Rolness videre at norske journalister er hårreisende lite opptatt av fakta og kildekritikk, og at de verken tør eller vil gjøre kritisk journalistikk på innvandringsfeltet. Han fremhever Human Rights Service-redaktør Nina Hjerpset-Østlie og skribent Jon Hustad som hederlige unntak.
Nina Hjerpset-Østlie er redaktør for et nettsted som publiserte den hårreisende påstanden at 8000 av flyktningene Norge skal ta imot fra Syria, er ISIS-sympatisører. Hjerpset-Østlie hevder også at den salafistiske ungdomsorganisasjonen IslamNet har 16 000 sympatisører fordi de har 16 000 medlemmer på sin Facebook-gruppe. At en stor del av disse er norske journalister, politikere, forskere og andre som neppe har noen som helst befatning med salafi-islam, er ikke så nøye.
Jon Hustad er også glad i å overdrive tall når det handler om muslimer. I en debatt på TV2 nylig hevdet han helt uten belegg at det finnes 1000–2000 norske muslimer som støtter dem som har reist for å slutte seg til ISIS.
Slike påstander fører til unødig frykt og hat. Sannheten er at det norske islamistiske ekstremistmiljøet, også kjent som «Profetens Ummah», ligger nede med brukket rygg. De aller fleste tilknyttet gruppen er enten døde, i fengsel, siktet eller befinner seg i Syria eller Irak. PSTs siste vurdering er at det er rundt 90 personer som har reist til ISIS, og de vurderer faren for angrep fra ISIS-sympatisører som mindre enn tidligere. IslamNet har heller ikke vokst de siste årene – mye takket være en massiv kritikk internt i de muslimske miljøene som har gjort foreldre og ungdom mer bevisste på hva organisasjonen faktisk står for.

Lite konstruktivt. Kjetil Rolness er selv slurvete med fakta når han på ovennevnte møte påstår at det kun var avisen Dagen og Human Rights Service som dekket saken om at organisasjonen Norges Unge Muslimer hadde invitert en predikant med ekstreme uttalelser. Det stemmer ikke – saken ble gjengitt i flere store aviser, på radio samt hos nettstedet Vepsen.no.
Felles for Rolness, Hjerpset-Østlie og Hustad er at deres argumentasjon om islam og muslimer er tett knyttet til deres engasjement for en strengere innvandrings- og asylpolitikk. Jeg mener det er uklokt og problematisk av to årsaker.
For det første skaper det en polarisert og lite konstruktiv debatt i et debattklima som allerede er sterkt preget av muslimhat. Det gir næring til antimuslimske krefter, som konsekvent kombinerer antimuslimske holdninger med innvandrerfiendtlighet, ofte inspirert av amerikansk høyreekstremisme. Folk på den ytre, men fortsatt moderate høyresiden har et spesielt ansvar for å ta til motmæle mot ekstremhøyre. Det vil nå gjennom på en helt annen måte enn når de mer venstreorienterte kontrer muslimhaterne, og spesielt viktig vil det være å kontre de farlige konspirasjonsteoriene om muslimsk overtakelse og «Eurabia-sammensvergelsen».
For det andre tar det fokus vekk fra de virkelige utfordringene knyttet til den massive innvandringen vi nå står midt oppi. Dersom nesten 70 prosent av de nylig ankomne vil få opphold, slik tilfellet var i tidligere år, vil det bidra til enorme integreringsmessige utfordringer samt generelle sosioøkonomiske problemer for de mer ressurssvake delene av samfunnet. Det er ikke de rikeste som vil lide av en svekket velferdsstat – det er de som allerede sliter med å få endene til å møtes. Dette gjelder spesielt de som allerede har innvandret og deres etterkommere.

For å motvirke alle former for ekstremisme er det viktig at vi har en åpen og ærlig debatt, samtidig som vi prøver å unngå de verste polariseringene.

Hatforbrytelser. PST har advart om at den pågående innvandringsstrømmen vil kunne føre til et oppsving i høyreekstreme miljøer. Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er Sverige er det landet i Vest-Europa med flest høyreekstreme drapshendelser per innbygger de siste 25 årene, og det har vært flere angrep på svenske asylmottak den siste tiden. Ifølge FFI-forskerne Jacob Aasland Ravndal og Johannes Due Enstad finner vi en årsakssammenheng i kombinasjonen av tre forhold: rekordhøy innvandring, tabubelag innvandringsdebatt og en sterk høyreekstrem undergrunnsbevegelse.
I Norge er de høyreekstreme miljøene per i dag verken godt organiserte eller i stand til å produsere propaganda eller rekruttere. På den andre siden har de gjentatte ganger de siste tiårene vist at de har et voldspotensiale. Fagnettverket Hate Speech International lanserte i februar 2015 rapporten «Hating Muslims», som tar for seg antimuslimske angrep og hatforbrytelser i perioden 2010–2014. Her kommer det tydelig frem at slike hendelser er en alvorlig og økende trend i flere vestlige land, inkludert Norge. Spesielt er angrep på moskeer svært vanlig.

Unngå polarisering. For å motvirke alle former for ekstremisme er det viktig at vi har en åpen og ærlig debatt, samtidig som vi prøver å unngå de verste polariseringene. Norge har et veldig godt utgangspunkt for å takle utfordringene knyttet til både integrering og radikalisering, men vi må erkjenne at vårt apparat definitivt har en smertegrense. Minst like viktig er det at vi med dagens asylsystem ikke tilrettelegger for hjerneflukt og manneflukt fra land som Afghanistan og Syria, som trenger alle de ressursene de har. Løsningen på flyktningkrisen er ikke i Europa, men lokalt. ISIS må nedkjempes med internasjonale bakkestyrker, og vi må sette inn fredsbevarende styrker. Det vil lønne seg mye mer i det lange løp enn det vi nå står og ser på: at millioner av mennesker flykter til land som ikke kan tilby dem en forsvarlig integrering. La oss derfor bli enige om ikke å utilsiktet nøre opp under muslimhatet her hjemme, i iveren etter å beskytte den norske velferdsstaten.

Abonnement kr 195 kvartal