Idealistisk offentlighetshistorie


Jostein Gripsrud ser ut til å ha veket unna det som ikke passer med idealforestillingen om den fornuftsstyrte norske offentligheten. En slik idealisme er farlig.

Eivind Tjønneland
Idehistoriker.
Email: e-tjoenn@online.no
Publisert: 2018-02-01
Allmenningen. Historien om norsk offentlighet

Norge har fått sin første offentlighetshistorie. Denne er det all grunn til å hilse velkommen, av minst to grunner: For det første er offentligheten en viktig del av demokratiet; pressen og andre medier fungerer blant annet som vaktbikkje, «den fjerde statsmakt». For det andre er offentligheten i voldsom forandring gjennom digitalisering, sosiale medier, fake news og papiravisdød. Selve strukturen i offentligheten har forandret seg på en uforutsigbar måte. Offentligheten er en del av demokratiet, men mer enn som så: Den er også en arena der vi uttrykker oss estetisk, kommuniserer om livsstil, trening, mat-
oppskrifter, feriemål og romaner. Offentligheten er et rom der det …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal