I heksenes vold

Heksedoktorer hindrer demokratisk utvikling i Tanzania. Det gjør norske bistandsprosjekter ekstra sårbare.

Ny Tid

Av Marta Camilla Wright post@nytid.no

[zanzibar] – Heksene kan aldri bli gode, de er født til å gjøre onde gjerninger. Det er ingenting vi kan gjøre. Hvis vi dreper dem, blir vi satt i fengsel.

Jeg møter Hamisi (30) på Zanzibar. I fjor ble sønnen på et år syk og døde. Hamisi mener dødsfallet skyldes hekseri.

– Jeg vet hvem de er. Jeg må ligge lavt. Det er på grunn av at ting har gått bra med meg og min familie at de vil ramme oss.

Nå har Hamisi betalt sin egen heksedoktor for å beskytte familien mot andres hekseri.

– På fastlandet blir heksene drept, og det er bra.

Uttalelser som Hamisis vekker ikke oppsikt på Zanzibar. Der er hekseri både en del av dagliglivet og av det politiske liv.

Hamisi mener hekseri er en viktig årsak til at folk er fattige. Heksene liker ikke utvikling, og derfor tør heller ikke folk å utvikle seg. Hamisis oppfatning deles av mange tanzanianere. Folk tør ikke å investere i lokalmiljøene sine. Hvis du er synlig og opplever sterk framgang, for eksempel som politiker på høyt nivå, må du ha sterke krefter.

Behov for beskyttelse

Mange afrikanske ledere bruker hekseri i politiske prosesser. Under valgprosessen i Tanzania i fjor gikk det rykter om hvordan politikerne brukte heksedoktorer for å beskytte seg og sikre suksess. Flere kilder hevder at president Amani Abeid Karume av Zanzibar kjøper tjenester fra heksedoktorer.

Det kan være farlig for en politiker å stikke seg fram og være synlig. Derfor trenger man sterk beskyttelse – helst i form av en heksedoktor. De som ikke har råd til slik beskyttelse, tør heller ikke peke seg ut, og dermed lider demokratiet.

Hamisi på Zanzibar håper presidenten tar tak i dette.

– Det er veldig mange som har dødd på grunn av hekseri. Men presidenten gjør ingenting. Han går selv til heksedoktor og har mer enn nok penger til å betale for beskyttelse.

Hamisi forteller at familien er veldig forsiktige nå, etter at sønnen døde på grunn av heksene.

– Vi hadde tenkt å bygge hus, men vi venter med det. Vi er redde for at de vil skade oss mer.

Hekseri brukes for å få makt og for å hevne seg, sier han.

Tro og kunnskap

For å forstå maktstrukturer og det politiske spillet i flere afrikanske kulturer må man først erkjenne hekseriets plass.

– Hekseri er en viktig ingrediens i det politiske spillet – på flere plan.

Det sier forsker Kjetil Tronvoll ved Senter for Menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

– Hekseri må tillegges vekt når maktsystemer skal forklares. Det samme gjelder for mekanismene i en valgprosess, forklarer Tronvoll.

Han har sett på hekseri i politiske prosesser, med særlig fokus på Zanzibar. Han forteller at politikere bruker hekseri for å vinne fram. Det er gjerne de som har makt og sitter i posisjon som har ressurser til å kunne utnytte egen og andres tro på at dette fungerer.

– Demokratiske valg introduseres ofte som klare krav utenfra, og har dermed ikke sin opprinnelse i afrikansk politisk kultur. Men befolkningen har et behov for å forstå politiske prosesser ut i fra kultur og tradisjoner, sier Tronvoll.

Når hekseri er en sterk del av troen og tradisjonen, kan det føre til en demokratisk skjevhet. Hekseri er i tillegg hemmelig kunnskap.

– Hvis man nevner hekseri for en som tror på det, kan han bli forlegen. Hekseri er ikke noe man snakker offentlig om. Da mister hekseri sin kraft, sier forskeren.

Han understreker at spesielt bistandsaktører må skaffe seg kunnskap om dette og forstå hvilken innflytelse hekseriet har på det afrikanske samfunnslivet.

– Hvis ikke kan det få store konsekvenser for resultatet av bistanden.

Et godt og solid styresett og en sunn demokratiutvikling er forutsetninger for at norske bistandsprosjekter i for eksempel Tanzania og Zanzibar skal lykkes.

Ny Tid har vært i kontakt med Norad, Utenriksdepartementet og ambasaden i Dar-Es-Salaam, men ingen tør kommentere i hvilken grad norske bistandsprosjekter forholder seg til hekseri.

– Da Kikwete [Tanzanias nåværende president, red.anm.] plutselig kollapset på talerstolen den siste dagen i valgkampen, trodde alle at han ble rammet av hekseri.

Det forteller advokat Mmanda. Han har vært politisk engasjert i regjeringspartiet i Tanzania, CCM. Han sier at hekseri blir brukt av mange politikere, særlig under valgkampen.

– Da Kikwete samme kveld som han kollapset framsto sterk og rolig på tv, vant han mange stemmer, mener Mmanda.

– Han viste at han hadde en veldig sterk makt, og dermed har en sterk heksedoktor.

Men for å kunne bruke mektige hekse-

doktorer, må man ha penger. Hamisi på Zanzibar brukte 60.000 tanzanianske shilling, cirka 300 kroner, for å beskytte familien sin. Det er mer enn en månedslønn. Han må snart bruke enda mer. n

Kommentarer
DEL