I strid med Nobels vilje

NOBELPRISEN: Alfred Nobels testament er et dokument testamentfullbyrderne etter loven er pliktige til å følge. Heffermehl dokumenterer at den komité det norske Stortinget har nedsatt siden 1901, har ignorert testamentet.

Krohn er med i Norge ut av Nato og i Kampanjen mot atomvåpen.
Medaljens bakside. Nobels fredspris – 100 års ubrukte muligheter

NOBELPRISEN: Alfred Nobels testament er et dokument testamentfullbyrderne etter loven er pliktige til å følge. Heffermehl dokumenterer at den komité det norske Stortinget har nedsatt siden 1901, har ignorert testamentet.

Boken er på 425 sider, inndelt i tre: «På leting etter den tapte visjon», «Har Nobels pris potensiale til å endre verden?» og «Hvem burde ha vunnet fredsprisen 1901–2019?».

Jeg åpner Medaljens bakside med forventning og håp – kan boken bidra til å redde vår eneste klode? Ja, med dette storverket om fredsprisens historie kommer Heffermehl både med ny kunnskap og inspirasjon til alle antikrigs- og fredsforkjempere, og med en sterk appell om å samle seg for å stoppe en tredje verdenskrig, som kan bli den siste.

I bokens første del analyserer Heffermehl seg frem til Nobels intensjon med fredsprisen, ved studier av tiden han levde i, hans miljø og omgangskrets. Fremst blant dem Bertha von Suttner, hvis bok Ned med våpnene påvirket hele verden. Hun beskriver krigspropaganda som en viktig del av krigsforberedelsene, da rivalisering mellom stormaktene var en utløsende årsak til første verdenskrig. Etter Krimkrigen vokste en fredsbevegelse frem for å stoppe all krig, og Suttner ba Alfred Nobel om støtte. Heffermehl skriver «det gjaldt å forebygge, ikke gjøre krigene mer humane eller yte humanitær hjelp til ofrene». Han konkluderer med at det var arbeid for nedrustning Nobel ville støtte da han opprettet fredsprisen. Ikke for å gjøre krigen mer human, men for å avskaffe krig!

Heffermehl viser hvor dårlig Norge siden har skjøttet dette ærefulle vervet.

Det var Nobel selv som ba det norske Stortinget om å utdele fredsprisen – den viktigste av de fem prisene han opprettet – da Stortinget va …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal