I strid med Nobels vilje

Boken er på 425 sider, inndelt i tre: «På leting etter den tapte visjon», «Har Nobels pris potensiale til å endre verden?» og «Hvem burde ha vunnet fredsprisen 1901–2019?».

Jeg åpner Medaljens bakside med forventning og håp – kan boken bidra til å redde vår eneste klode? Ja, med dette storverket om fredsprisens historie kommer Heffermehl både med ny kunnskap og inspirasjon til alle antikrigs- og fredsforkjempere, og med en sterk appell om å samle seg for å stoppe en tredje verdenskrig, som kan bli den siste.

I bokens første del analyserer Heffermehl seg frem til Nobels intensjon med fredsprisen, ved studier av tiden han levde i, hans miljø og omgangskrets. Fremst blant dem Bertha von Suttner, hvis bok Ned med våpnene påvirket hele verden. Hun beskriver krigspropaganda som en viktig del av krigsforberedelsene, da rivalisering mellom stormaktene var en utløsende årsak til første verdenskrig. Etter Krimkrigen vokste en fredsbevegelse frem for å stoppe all krig, og Suttner ba Alfred Nobel om støtte. Heffermehl skriver «det gjaldt å forebygge, ikke gjøre krigene mer humane eller yte humanitær hjelp til ofrene». Han konkluderer med at det var arbeid for nedrustning Nobel ville støtte da han opprettet . . .

Kjære leser. Opprett/åpne din frie leserkonto med din epost over for å lese videre.
(Har du abonnement, logg inn her.)

Abonnement kr 195 kvartal