I strid med Nobels vilje


NOBELPRISEN: Alfred Nobels testament er et dokument testamentfullbyrderne etter loven er pliktige til å følge. Heffermehl dokumenterer at den komité det norske Stortinget har nedsatt siden 1901, har ignorert testamentet.

Krohn er med i Norge ut av Nato og i Kampanjen mot atomvåpen.
Email: skrohn@broadpark.no
Publisert: 14. oktober 2020
       
Medaljens bakside. Nobels fredspris – 100 års ubrukte muligheter

[Obs. Bare publisert på nett]

Boken er på 425 sider, inndelt i tre: «På leting etter den tapte visjon», «Har Nobels pris potensiale til å endre verden?» og «Hvem burde ha vunnet fredsprisen 1901–2019?».

Jeg åpner Medaljens bakside med forventning og håp – kan boken bidra til å redde vår eneste klode? Ja, med dette storverket om fredsprisens historie kommer Heffermehl både med ny kunnskap og inspirasjon til alle antikrigs- og fredsforkjempere, og med en sterk appell om å samle seg for å stoppe en tredje verdenskrig, som kan bli den siste.

I bokens første del analyserer Heffermehl seg frem til Nobels intensjon med fredsprisen, ved studier av …

Kjære leser. Du må nok være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere enn én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn.