I skyggen av Einstein


TRAGISK SKJEBNE: Den urimelige behandlingen av den håpefulle vitenskapskvinnen Mileva Einstein-Marić fortsatte etter hennes død.

Ciftci er journalist og skuespiller.
Email: info@ciftcipinar.com
Publisert: 2020-02-10
       
Einstein’s Wife – The Real Story of Mileva Einstein-Marić

Den serbiske fysikeren og matematikeren Mileva Einstein-Mari (1875–1948) var en av få kvinner på sin tid som tok høyere naturvitenskapelig utdanning. Hun ble Albert Einsteins (1879–1955) første kone. Sammen fikk de datteren Lieserl utenfor ekteskap og sønnene Hans Albert og Eduard mens de var gift.

I Einstein’s Wife avsløres den sanne og tragiske historien om Maric, den såkalte Mileva Story, med utgangspunkt i dokumentasjon som brev og karakterutskrifter. Gjennom disse får vi innsyn i hvordan Maric gikk fra å være en begavet student med hele verden for sine føtter til å bli en syk, deprimert og skilt husmor.

Boken er inndelt i tre hoveddeler med underkapitler, bortsett fra den andre delen, som kun består av syv sider. I den første delen skisserer professor emeritus David C. Cassidy livsløpet til Maric, som ble 73 år gammel. I den andre delen setter vitenskapshistorikeren Ruth Lewin Sime henne i sammenheng med samtidige kvinner som også slet med å få en fot innenfor akademia, og i den siste og lengste delen avdekker den britiske matematikk- og fysikkdosenten Allen Esterson «Mileva Story».

Fra student til husmor

Høsten 1896 begynner Maric og Albert Einstein å studere ved Zürich polytekniske institutt i Sveits. Marić blir den femte i rekken av kvinner som får opptak ved et naturvitenskapelig fakultet. Hun er smertelig klar over at kjønnsdiskrimineringen innen akademia er sterk og at få kvinner klarer å fullføre studieløpet, men innledningsvis lar hun seg ikke påvirke av dette.

I løpet av studietiden utvikler samarbeidet mellom Maric og Einstein seg raskt, både profesjonelt og privat. Allerede i 1897 forlater hun Zürich for å studere et semester ved universitetet i Heidelberg i Tyskland, av ukjente grunner. Det spekuleres på om hun drar for ikke å bli distrahert av sine følelser for Einstein. I så tilfelle fungerer avstanden mot sin vilje. Den berømte brevvekslingen starter da, og det platoniske forholdet blir enda sterkere enn før.

Abonnement kr 195/kvartal

Da Einstein etter hvert forteller sin mor at han ønsker å gifte seg med Maric, svarer hun: «Du ødelegger framtiden din og mulighetene dine. Hun er en bok, akkurat som deg, men du trenger en …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?