I opportunismens tid


VIRUS: En italiensk forfatter og fysiker har smidd mens korona-jernet er varmt. Men budskapet hans drukner paradoksalt nok i banalitetene som han mener bør vike for matematiske realiteter.

Idéhistoriker og fast kritiker i Ny Tid.
Email: kjetkor@online.no
Publisert: 2020-04-14
       
I smittens tid: Rapport fra pandemiens frontlinje
Forfatter: Paolo Giordano
Forlag: Aleksander Melli (oversetter)
Spartacus, 2020

Paolo Giordano har en doktorgrad i teoretisk partikkelfysikk, men har også skrevet flere romaner. Debutromanen Primtallenes ensomhet er oversatt til tretti språk og er blitt filmatisert i hjemlandet.

I smittens tid er en pamflett han skrev på rekordtid i begynnelsen av mars: Koronaviruset har inntatt Italia, og han vil avklare. For det første understreker han forskjellen på virus og sykdom. Viruset heter SARS-CoV-2; sykdommen heter covid-19. Når det gjelder spredningen av viruset, opererer man med smittefaktoren R₀. Den angir hvor mange en smittet selv smitter. For at spredningen skal stanses, må denne faktoren være lavere enn 1. R₀ kan endres ved vår adferd. Det er derfor man i alle land har satt i gang tiltak. Om disse tiltakene oppheves, vil R₀ sannsynligvis stige igjen.

Hvis mange nok har vært syke og blitt friske igjen, vil vi til slutt få flokkimmunitet. Ved hjelp av en vaksine kan vi gå fra mottagelighet til immunitet uten å gå via sykdommen. En slik vaksine finnes ennå ikke.

Avskoging og urbanisering

Koronaviruset kommer opprinnelig fra flaggermus. Giordano tror ikke det har gått direkte til mennesket, men smittet oss via andre dyr, for eksempel slanger. Viruset respekterer ingen landegrenser, det er i dag globalt, og Giordano kobler dette til et scenario med menneskets naturødeleggelser som avskoging og urbanisering, hvor vi spiser oss inn på naturmiljøer. At urbanisering skulle være et problem, er merkelig. Vi har jo i lang tid fått høre at fortetting av bomiljøer er bærekraftig.

At urbanisering skulle være et problem, er merkelig.
Vi har jo i lang tid fått høre at fortetting av bomiljøer er bærekraftig.

Giordano har flere mørke skyer å by på: Utrydning av dyrearter fører til at de bakteriene som holdt til i tarmen på disse dyrene, må finne seg et nytt hjem. Dette høres ut som en litt tendensiøs påstand til forsvar for artsmangfold: Disse bakteriene leter hele tiden etter nye oppholdssteder. Det er ikke slik at de bare flytter på seg fordi deres favoritthabitat er forsvunnet.

Abonnement kr 195/kvartal

Stilen til Giordano er som et radiokåseri: «Vi har et desperat behov for å være sammen med andre, omgitt av andre og gjerne tett på menneskene som betyr noe for oss.» Han prøver seg også på poetiske vendinger i samme leie — som «forsiktighetens matematikk» og «reduksjonen av R₀ er det matematiske uttrykket for våre …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?