Ramses, Cuba. Covid-19 and migrants Invasion. Ill libex.eu

I koronaens tid: Turistar og omstreifarar


TURIST ELLER FLYKTNING? Det er først og fremst rolla som «turistar» at vi opplever dei strenge Koronatiltaka. For omstreifarane er det små endringar. Kan ei krise også vitalisera en fornya solidaritet?

Avatar
Professor ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
Email: Atle.Moen@uib.no
Publisert: 24. mars 2020

[Obs. Bare publisert på nett]

Vi lever i eit samfunn der dei fleste er mobile. «Turistane» er mobile av fri vilje, alltid på reise til nye møter, nye venner, nye elskarar og kjærastar, nye opplevingar, konsertar og idrettskonkurransar, og nye reisemål. Vi søkjer ikkje varige forhold, vi har ikkje langvarige livsprosjekt, mykje er mellombels, og attraktiv ein stund, heilt til vi  bestemmer oss for å dra vidare. Ein eg kjenner skreiv på FB at det var med stort vemod at han hadde kansellert 6 reiser, på ein dag ein typisk nettverkar og akademisk turist.
«Omstreifarane» er tvinga til mobilitet, fordi heimen deira vert …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal