Vandava Shiva. Fronteiras do Pensamento Porto Alegre (Wikipedia, 2017)

I Gandhis fotspor 


Den indiske aktivisten og filosofen Vandana Shiva besøker nå Norge på Globaliserings-konferansen.

London er forfatter, skribent, foredragsholder og konsulent bosatt i California.
Email: scott@scottlondon.net
Publisert: 2018-10-01

Mens Mahatma Gandhi er best kjent for sin kamp for å frigjøre India fra den britiske kolonialismen for et halvt århundre siden, viet han storparten av livet til fornyelse av Indias vitalitet og kultur fra grunnen av. Han var en utrettelig forkjemper for det han kalte swadeshi, eller lokal selvforsyning. Han følte at Indias sjel var i landsbysamfunnet, og at frihet for det indiske folket bare kunne nås ved om man skapte en konføderasjon av selvstyrte mennesker med tro på seg selv som sine egne arbeidsgivere. De skulle bo i landsbyer og leve av det de produserte på egen jord.

Historien ville det slik at Gandhis ideer stort sett var ukjent etter Indias uavhengighet, særlig hans lære om nøysomhet og ressursbevaring. I likhet med mange andre utviklingsland flørtet India i en periode med sosialismen, men droppet den til fordel for vestlige markedsreformer. I dag går alle sentrale politiske partier i India inn for en høyteknologisk fremtid, en utvikling som på kort sikt trolig gir økonomisk velstand til noen indere, men ikke uten langsiktige sosiale og miljømessige konsekvenser. Imidlertid er det i ferd med å vokse frem en bevegelse som vil blåse nytt liv i Gandhis ideer. Flere og flere mennesker i India og andre steder begynner å stille spørsmål ved verdien av frimarkedsreformer og deregulering. Slik de ser det, har presset for økonomisk globalisering hatt en mengde negative følger, fra økende økonomisk ulikhet og overbefolkede byer til økologiske ødeleggelser og forflatning av lokale tradisjoner og kulturer.

En av de mest fremstående av Gandhis intellektuelle arvtakere er Vandana Shiva. Hun er utdannet fysiker og vitenskapsfilosof og har fått betydelig anerkjennelse som forkjemper for bærekraft, selvbestemmelse, kvinners rettigheter og miljø-rettferdighet. Hun har skrevet over et dusin bøker, blant dem Monocultures of the Mind, Staying Alive: Women, Ecology and Development og Biopiracy. I India er hun også kjent for sitt grasrotarbeid for å bevare skog, organisere kvinnenettverk og beskytte lokalt biologisk mangfold.

Før du vet ordet av det, vil all vanlig bruk av planter være patentert av et vestlig firma. For meg er dette en absolutt skjensel.

Vandana Shiva er leder for Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy i Dehra Dun. Hun har mottatt en mengde utmerkelser og priser, inkludert Alfonso Comín-prisen for 1998 og Right …

Abonnement halvår kr 450

Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)