Vandava Shiva. Fronteiras do Pensamento Porto Alegre (Wikipedia, 2017)

I Gandhis fotspor 


Den indiske aktivisten og filosofen Vandana Shiva besøker nå Norge på Globaliserings-konferansen.

London er forfatter, skribent, foredragsholder og konsulent bosatt i California.
Email: scott@scottlondon.net
Publisert: 2018-10-01

Mens Mahatma Gandhi er best kjent for sin kamp for å frigjøre India fra den britiske kolonialismen for et halvt århundre siden, viet han storparten av livet til fornyelse av Indias vitalitet og kultur fra grunnen av. Han var en utrettelig forkjemper for det han kalte swadeshi, eller lokal selvforsyning. Han følte at Indias sjel var i landsbysamfunnet, og at frihet for det indiske folket bare kunne nås ved om man skapte en konføderasjon av selvstyrte mennesker med tro på seg selv som sine egne arbeidsgivere. De skulle bo i landsbyer og leve av det de produserte på egen jord.

Historien ville det slik at Gandhis ideer stort sett var ukjent etter Indias uavhengighet, særlig hans lære om nøysomhet og ressursbevaring. I likhet med mange andre utviklingsland flørtet India i en periode med sosialismen, men droppet den til fordel for vestlige markedsreformer. I dag går alle sentrale politiske partier i India inn for en høyteknologisk fremtid, en utvikling som på kort sikt …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal