Vandava Shiva. Fronteiras do Pensamento Porto Alegre (Wikipedia, 2017)

I Gandhis fotspor 

Den indiske aktivisten og filosofen Vandana Shiva besøker nå Norge på Globaliserings-konferansen.

Avatar
London er forfatter, skribent, foredragsholder og konsulent bosatt i California.
Email: scott@scottlondon.net
Publisert: 01.10.2018

Mens Mahatma Gandhi er best kjent for sin kamp for å frigjøre India fra den britiske kolonialismen for et halvt århundre siden, viet han storparten av livet til fornyelse av Indias vitalitet og kultur fra grunnen av. Han var en utrettelig forkjemper for det han kalte swadeshi, eller lokal selvforsyning. Han følte at Indias sjel var i landsbysamfunnet, og at frihet for det indiske folket bare kunne nås ved om man skapte en konføderasjon av selvstyrte mennesker med tro på seg selv som sine egne arbeidsgivere. De skulle bo i landsbyer og leve av det de produserte på egen jord.

Historien ville det slik at Gandhis ideer stort sett var ukjent etter Indias uavhengighet, særlig hans lære om nøysomhet og ressursbevaring. I likhet med mange andre utviklingsland flørtet India i en periode med sosialismen, men droppet den til fordel for vestlige markedsreformer. I dag går alle sentrale politiske partier i India inn for en høyteknologisk fremtid, en utvikling som på kort sikt trolig gir økonomisk velstand til noen indere, men ikke uten langsiktige sosiale og miljømessige konsekvenser. Imidlertid er det i ferd med å vokse frem en bevegelse som vil blåse nytt liv i Gandhis ideer. Flere og flere mennesker i India og andre steder begynner å stille spørsmål ved verdien av frimarkedsreformer og deregulering. Slik de ser det, har presset for økonomisk globalisering hatt en mengde negative følger, fra økende økonomisk ulikhet og overbefolkede byer til økologiske øde …… OBS. Se under …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.