I bunden form

Noen av de beste verkene i kunsthistorien er blitt skapt av kunstnere som har vært på institusjon. Judith Scott var en slik kunstner.
Avatar
Email: megaeldar@hotmail.com
Publisert: 16.06.2016

Amerikanske Judith Scott (1943–2005) er et av de største navnene innen feministisk kunst. I fjor hadde profilerte Brooklyn Museum en stor retrospektiv utstilling med henne, og kunstmarkedet har de siste årene priset hennes verk stadig høyere. Hun refereres til som en sentral inspirasjonskilde for kunstnere som er opptatt av tekstiler, myke materialer og funnede objekter. Verkene hennes består av tråder, tekstiler, plastrør, tau og garn som er bundet rundt og rundt i intrikate former og mønstre.

Judith Scotts verker skulle du egentlig ikke ha sett. Da hun ble født, var barn som henne gitt en forventet levealder på tretten år i USA. Man trodde ifølge hennes familie at forklaringen på hennes uvanlige utseende og spesielle oppførsel var å finne i arv. Ett eller annet sted i Judiths slektstre hadde en person med mongolsk opphav spredd dårlig genetisk materiale inn i familien.

Mongoloide idioter, kalte man disse barna. De ble sendt på institusjon i påvente av en tidlig død. De var en skam for familien. De var ikke-personer. Judiths familie gjorde imidlertid to regelbrudd da de etterlot henne på institusjonen. Den første var at de ikke kuttet kontakten med henne. Den andre var at de ikke signerte på papirene der de var forpliktet til å overgi henne til offentlig omsorg. Familien opprettholdt kontakten, stilte krav til pleie, og forventet god omsorg. Datteren overlevde og levde bra.

Noen år etter at Judith ble flyttet fra hjemmet sitt i 1959, ble det kjent at det var et kromosom for mye som ga de mongoloide deres særpreg. Seks år senere endret Verdens helseorganisasjon navn på syndromet til Downs. Årsaken til dette var at Mongolias myndigheter fant den gamle betegnelsen nedsettende for nasjonens stolthet.

Genetisk minoritet. Den nye kunnskapen om sykdommen fjernet samtidig mødrenes skyld. Frem til det ekstra kromosomet ble allment kjent, var det vanlig at mødre fikk skylden for disse barnas særpreg, noe som økte skammen ytterligere.

Med vissheten om det ekstra kromosomet ble mennesker med Downs gradvis omkategorisert til en genetisk minoritet. Med minoritetsstatus vokste det frem rettighetskamp. Særlig i Judith Scotts hjemland USA ble funksjonshemmede og utviklingshemmedes kamp i 1970-årene likestilt med homokamp, feministisk kamp og kamp mot rasisme.

Det er mot dette bakteppet vi må se at Judith fra slutten av 1980-tallet fikk tilgang til malesaker, og senere tekstiler og tråd: Nå skulle man ikke bare holde liv i de med Downs, men man også skulle gi dem et liv.

Gjennom verkene kommuniserte Judith et indre liv og et visuelt blikk som har gått rett inn i kunstkanon. Hun jobbet med materialbasert kunst i 18 år før hun gikk bort som 62-åring. Judith levde altså nesten 50 år lenger enn det foreldrene ble forespeilet, og hun etterlot seg et kunstnerskap som fortsetter å vokse i verdi, både økonomisk og virkningshistorisk.

En feil som kan fjernes. Det moderne samfunnet har alltid ryddet opp ved å plassere avvikere i egne hjem. Som del av institusjonaliseringen blir avvikere kategorisert. På 1950-tallet var Judith en idiot som ble gjemt bort; fra 1980-tallet av ble Judith behandlet som et medlem av en kulturell minoritet som fortjente og krevde rett på en meningsfylt tilværelse og kunstnerisk utfoldelse.

I dag er Downs som minoritetskategori i ferd med sakte å viskes ut. Vi er i ferd med å omkategorisere Downs enda en gang. Denne gangen er det de siste par tiårenes fornyede tro på naturvitenskap, genetikk og mikrobiologi som løsningen på alle kultur- og samfunnsproblemer som setter i gang endringer. Denne gangen omkategoriseres Downsfolket fra å være medlemmer av en minoritet, til å bli innehavere av en kromosomfeil som kan oppdages før fødselen, slik at fosteret og feilen kan fjernes.

Det moderne samfunnet har alltid ryddet opp ved å plassere avvikere i institusjoner.

Veien har gått sakte fra en situasjon der Downs var en skitten genetisk smitte fra Mongolia som man fjernet fra samfunnet ved institusjonalisering – til et kromosomavvik man kan finne i mors liv og få fjernet en gang for alle. I mellom disse to ytterpunktene var det noen få tiår med tøvær, der de med Downs ble behandlet som en minoritet. Det var flaks for kunsten at Judith Scott rakk å leve akkurat de årene.

 

Kommentarer