Hvorfor drepte vikingene dinosaurene?

27. februar må Henrik Syse svare på et vanskelig spørsmål.

Ny Tid
[historieoppfatning] Som vi alle husker fra historietimene på skolen, dominerte dinosaurene jorda omtrent fram til de norske vikingene kom og overtok verdensherredømme. Ergo, vikingene drepte dinosaurene, men hvorfor?

Rett som det var listet vikingene seg dypt inn i de mørkeste skogene for å lete etter dinosaurer. Når de endelig fikk øye på en Tyrannosaurus Rex bak en furulegg, slo de til. Fra alle kanter kom vikingene springende med spyd og sverd som de stakk inn i beistet. Etter at dinosaurene var drept, ble de gravd ned sammen med store mengder planter og kvast. Vikingene hadde nemlig funnet ut at hvis plante- og dyrerester utsettes for stort trykk gjennom millioner av år, kan det etter hvert bli dannet olje. For å øke trykket ytterligere drenerte vikingene Nordsjøen inn over gravplassene.

Takket være mange generasjoners harde arbeid har altså det norske folk gjort seg fortjent til oljerikdommen. Derfor er det ikke knyttet noe spesielt moralsk ansvar til disse sparepengene, ut fra hvordan de er opptjent. Denne historieoppfatningen har så langt ligget til grunn for Kristin Halvorsens forvaltning av oljefondet, formelt omdøpt til Statens Pensjonsfond – Utland.

Målet for forvaltningen er å maksimere avkastningen, dog uten stygge riper i Norges gode navn og rykte. Dette var den viktigste motivasjonen for at til og med Siv Jensen plutselig ble tilhenger av å hive klasebomber og atomvåpen ut av fondet, etter en serie skandaleavsløringer våren 2002. Det hele resulterte i et sett etiske retningslinjer, som også sier at oljefondet skal «fremme bærekraftig utvikling».

Hvordan skal fondet, som fylles opp av en CO2-kanon, bidra til å fremme bærekraftig utvikling? Dette er det vanskelige spørsmålet Kristin Halvorsen overlater til moralfilosof Henrik Syse i Norges Bank. Det magiske stikkordet her er aktivt eierskap. Så langt har bankens arbeid på dette området gått alt for tregt. Syse vil få god bruk for sin veltalenhet når han skal forklare hvordan banken får omfattende gjennomslag for etiske hensyn ved å stemme på generalforsamlinger, når fondet i snitt eier ca en halv prosent av aksjene i hvert selskap.

Etter denne redegjørelsen må også finansministeren gi noen svar: Er den aktive eierskapsutøvelsen tilstrekkelig til å konkludere med at oljefondet alt i alt fremmer bærekraftig utvikling, Kristin Halvorsen? Du bør snarest igangsette en utredning av mulighetene for også å ta i bruke andre, mer effektive virkemidler, som positiv filtrering og temabaserte investeringer i framtidsrettet, fornybar energi, slik at fondet kan bli formålsintegrert (se essay neste side). Ikke glem hvor penga kommer fra.

Kommentarer
DEL