Hvorfor trenger islam en seksuell revolusjon?

ISLAM: I en tid der islamfrykten brer om seg, skriver Seyran Ates at islam trenger en seksuell revolusjon for å oppnå respekt fra verdenssamfunnet.

Ciftci er journalist og skuespiller.
Islam trenger en seksuell revolusjon

ISLAM: I en tid der islamfrykten brer om seg, skriver Seyran Ates at islam trenger en seksuell revolusjon for å oppnå respekt fra verdenssamfunnet.

Den tyske advokaten og muslimske feministen Seyran Ates (f. 1963) med tyrkisk-kurdisk opphav har skrevet kampskriftet Islam trenger en seksuell revolusjon med utgangspunkt i 23 år gamle Hatun Sürücüs (1982–2005) siste ord «Jeg knuller hvem jeg vil» før hun ble drept av sin egen bror i Berlin. Til tross for at boken utkommer på norsk ti år etter den tyske utgaven Der Islam braucht eine sexuelle Revolution, er den fortsatt aktuell og viktig i debatten om islam.
Religioner ble etablert av menn i en tid da kvinner var enda mindre verdt enn i dag. Det forklarer årsaken til de kvinneundertrykkende holdningene i islam, som ikke følger de sosiale forandringene i verden. Islam henger etter. Ates skriver: «Den islamske verden trenger en seksuell revolusjon for å kunne hevde seg i et globalt og åpent verdenssamfunn og oppnå anseelse og respekt som en attraktiv religion.» Hun har rett.

Pedofili og polygami

Men hvorfor trenger islam en seksuell revolusjon for å kunne oppnå respekt som en attraktiv religion? Hvordan har seksualitet noe med dette å gjøre? Svaret på disse spørsmålene finner forfatteren hos profeten Muhammed og hans utsvevende sexliv, som er blant Koranens grunnpilarer.

I kristendommen vekkes ikke lysten på sex gjennom religionen. Sexlivet til Jesus blir ikke nevnt én eneste gang i Bibelen, mens Koranen beskriver sexlivet til Muhammed, med alle konene han daglig skal ha tilfredsstilt, noe som bidrar til å pirre fantasien til de troende. Forfatteren skriver at flere av hennes muslimske intervjuobjekter under arbeidet med boken bekreftet denne teorien da de ble spurt om hvilken innflytelse Muhammeds sexliv har på deres eget sexliv.

Fra filmen Nur Eine Frau om Hatuns Liv
Fra filmen Nur Eine Frau om Hatuns Liv

Slik det står beskrevet i Koranen, har profeten Muhammed en besettelse for jomfruer utenom det vanlige. Hans første ekteskap med Khadijah varer i 25 år og er monogamt, men etter hennes død gifter han seg med 15 andre kvinner – 13 av dem samtidig – og i tillegg har han utallige konkubiner.

Han gifter seg med sin yndlingskone Aisha da hun er seks år gammel, og deflorerer henne tre år senere. Dette forklarer det forkastelige og delvis illegale barnebrudfenomenet (også kalt pedofili) som fortsatt pågår i en del muslimske land i dag. I Vesten anses menn som gifter seg med eller innleder forhold til ni år gamle jenter, som pedofile og blir straffet deretter.

Muhammed betegner jomfruelighet som en viktig egenskap hos kvinnen; enhver mann bør få nyte en jomfru, siden det er den største nytelse å deflorere en urørt kvinne. Det står ikke eksplisitt i Koranen at en kvinne skal gå inn i ekteskapet som jomfru, men indirekte ved at det kreves kyskhet, og at utenomekteskapelig sex er forbudt.

Jomfruelighet blir også gjort til noe helt spesielt ved at muslimske menn etter døden er lovet 72 jomfruer i himmelen som belønning dersom de har levd et fromt liv, noe som i Koranen blir nevnt hele ni ganger!

Seksualisering

Kjønnssegregeringen og tildekkingen av kvinner i islam virker mot sin hensikt og er med på å seksualisere forholdet mellom mann og kvinne, nettopp på grunn av tabuiseringen. Når seksuell kontakt forhindres, blir seksuelle følelser og tanker forsterket.

Seksualiseringen av kvinnen med hijaben er sammenlignbar med seksualiseringen av den vestlige kvinnen slik hun naken eller halvnaken framstår i reklamer, for i begge tilfeller vekkes seksuelle lyster. Under bønnen i moskeen og under en muslimsk begravelse praktiseres full kjønnssegregering. Da kan man jo stille seg spørsmålet om hva seksuelle tanker har med en begravelse eller bønn å gjøre?

I islam betraktes kvinnen som djevelen og må derfor være tildekket og isolert. Men
hvorfor får muslimske menn seksuell tenning av kvinnens hår?

Kjønnssegregeringen er heller ikke likeverdig; i moskeen har menn det største bønnerommet, mens kvinner befinner seg i et lite rom i underetasjen. Under en muslimsk begravelse kaster menn jord over den avdøde, mens kvinnene står flere meter unna og ser på.

I islam betraktes kvinnen som djevelen og må derfor være tildekket og isolert. Men hvorfor får muslimske menn seksuell tenning av kvinnens hår? Og hvorfor får de tenning hele tiden, lurer jeg på. I enkelte muslimske land blir småjenter helt ned i treårsalderen tildekket, bare på grunn av den muslimske mannens seksuelle tanker.

Et religiøst problem

Mange offentlige representanter for islam vil ha oss til å tro at kvinneundertrykking handler om kultur og ikke religion. Men både i Koranen og i hadithene finnes det tekster som bekrefter den muslimske mannens negative oppfatninger av kvinner og kvinners seksualitet, noe som gjør dette til et religiøst problem og ikke bare et kulturelt.

Islam er en religionsom er  gjennomsyret av eldgamle og konservative tradisjoner og kulturer. Skal de muslimske samfunnene endres og åpns opp for modernitet og seksuell revolusjon, kreves det et oppgjør med autoritetene, akkurat som i Vesten. Men den muslimske verden tillater ikke kritikk, verken av politikken, staten eller religionen, forteller Ates, og det gjør det vanskelig å oppnå en endring, langt mindre en revolusjon. Så hvor og hvordan skal vi starte?

Moren min er muslim og troende, men ikke-praktiserende. Når jeg spør henne hvorfor hun definerer seg som muslim når hun verken ber fem ganger om dagen, faster eller feirer eid, forteller hun at hennes tro er personlig og et anliggende mellom henne og Allah, eller Gud. Hun kaller seg muslim av kulturelle grunner, ikke fordi hun er enig i alt som står i Koranen. Hun tror altså på Gud og ikke på religioner, akkurat som Ates, som beskriver troen på Gud som noe individuelt, uforklarlig. Sånt sett er også jeg muslim.

Abonnement kr 195 kvartal