Drapsroboter. ALAN RADECKI / AP/NTB SCANPIX

Hvorfor sitter «fredslandet Norge» stille i båten?

Drapsroboter som kan identifisere og angripe et mål uten menneskelig inngripen er rett rundt hjørnet. Teknologiselskaper spår en «tredje revolusjon i krigføring» og advarer om risikoen for internasjonal sikkerhet.

Lene Grimstad
Grimstad er journalist i NY TID, og styremedlem i Norges Fredslag.
Email: lene@nytid.no
Publisert: 02.05.2018

Norges delegasjon var på plass i FNs Våpenkonvensjon i Genève i april. For femte år på rad skulle de diskutere regulering av autonome våpensystemer. På plass var også Norges Fredslag (NFL), som medlem av den internasjonale kampanjen for å stoppe drapsroboter.

Utviklingen av selvstyrt teknologi foregår for fullt – også i det militære. Drapsroboter som kan identifisere og angripe et mål uten menneskelig inngripen er under utvikling. Teknologiselskaper har spådd en «tredje revolusjon i krigføring» og advarer om risikoen for internasjonal sikkerhet. De ser allerede starten på et nytt våpenkappløp, og frykter at teknologien, som enda er teknisk og snever vil kunne oppføre seg på uønskede måter, eller hackes og slippes løs. Dette er skremmende og derfor er vi her.

Pentagon har nylig tilbudt Google en kontrakt på flere milliarder dollar for å utstyre droner med kunstig intelligens.

Ansvar kan ikke delegeres til en maskin. Norges Fredslag ønsker å forby våpensystemer med autonomi i kritiske funksjoner. Å tillate våpensystemer å identifisere og angripe et mål – uten meningsfull menneskelig kontroll – er et klart brudd på humanitærretten. Fortalen er soleklar: Avgjørelsen om hvem som skal leve og dø i krig kan aldri overlates til en maskin, men skal voktes «av humanitære prinsipper og av den offentlige samvittighets krav». Det er oss mennesker. Det er vi som har en «rett til liv» og dermed rett til å utøve selvforsvar i krig. Ansvaret er vårt og kan aldri delegeres til en maskin.

I front hos NFL står Kampanjen for å stoppe drapsroboter, som har frontet et forbud mot drapsroboter siden 2012. Etter 5 år i Våpenkonvensjonen haster det nå å få på plass et internasjonalt lovverk. Teknologien utvikles raskere enn de diplomatiske prosessene og det internasjonale lovverket henger etter. Vi må få på plass en protokoll som forbyr drapsroboter så raskt som mulig.

Det haster. Høyteknologiske militære stater som USA investerer tungt i utviklingen av selvstyrt teknologi. Pentagon har nylig tilbudt Google en kontrakt på flere milliarder dollar for å utstyre droner med kunstig intelligens. I Sør-Korea har våpenprodusenten Hanwha Systems – selskapet som fremdeles produserer klaseammunisjon – forsøkt å starte et samarbeid med universitetet KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) for å utvikle drapsroboter. Både Google-ansatte og fremtredende akademikere har reagert kraftig på samarbeidene. Over 3000 Google-ansatte skriver at samarbeidet er uakseptabelt og står i direkte motsetning til deres kjerneverdier. De vil aldri være med på å bygge denne teknologien.

Teknologien utvikles raskere enn de diplomatiske prosessene og det internasjonale lovverket henger etter.

For å unngå at roboter programmeres til å kalkulere hvem som skal leve og dø, er det ingen tid eller penger å kaste bort: regjeringer må handle nå. Verdenssamfunnet må trekke en normativ linje og forby drapsroboter. I april sluttet Østerrike seg til listen og satte med det presedens for Norge og andre europeiske stater. Det samme gjorde Den afrikanske gruppen og Kina. Det er håpefullt at stadig flere stater tar til ordet for et forbud, men store stater som USA og Russland er for utviklingen og hvorfor sitter «fredslandet Norge» stille i båten?

Politisk press helt nødvendig. Norge er et lite land i verden, men som en humanitær stormakt og som eier av verdens største pengefond, er det essensielt at Norge er med på å legge føringer for veien videre.

Johan H. Andresen er leder for Oljefondets Etikkråd og har tidligere uttrykt bekymring for utviklingen av drapsroboter. Nå håper han at FNs Våpenkonvensjon kan enes om retningslinjer. Da er politisk press på hjemmebane alfa omega. Vi må alle engasjere oss og mene noe om fremtiden vår. Med nok politisk press vil Våpenkonvensjonen kunne sikre meningsfull menneskelig kontroll over autonome våpensystemer.

Gratis prøve
Kommentarer