Bestill sommerutgaven her

Hvorfor populisme?

TRUMP / I siste nummer av Agora med populisme som tema kommer Donald Trump ut i to varianter: i en svært personlig utgave (der han skylder omtrent alt det han eier) og som en patrimonial leder i et postmoderne USA.

Agora er utvilsomt det beste, i mine øyne, tidsskrift i kongeriket. Og tidsskriftet har jo en vanvittig flott undertittel: «Journal for metafysiske spekulasjoner». Nummer 1–2 er om «populisme», og som vanlig er det på over 600 sider, men dette nummeret, som alle av Agoras numre, er ikke bare om temaet «populisme». Det er også mange bokanmeldelser i tidsskriftet – både om populisme og om alt fra Bob Dylan og Sigmund Freud til Simmel samt fransk litteratur gjennom 1000 år.

I det instruktive forordet står det: «Dette nummeret av Agora bygger likevel på den forutsetningen at populisme er et begrep som ikke bare er meningsfullt, men også helt nødvendig, for å forstå dagens politiske situasjon.» Utgivelsen støtter seg på ny litteratur innenfor samfunnsfagvitenskap, historie og politisk teori. I forordet nevnes det også at mange av bidragene er preget av «det som i vid forstand kan kalles en retorisk vending innenfor populismeforskningen. […] en bestemt type politisk retorikk som tar utgangspunkt i en motsetning mellom folk og eliten».

En annen forutsetning for dette nummeret er at «populismen ikke kan sees uavhengig . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement (69kr)

Du vil kanskje også like