Hvorfor jeg forlater Amerika


Orientering 31. januar 1968

Email: hansmagnus@nytid.no
Publisert: 2018-03-01

«Til høsten vil jeg gjerne reise til Cuba for å arbeide der i lengre tid. Denne beslutning er ikke noe offer. Jeg har rett og slett det inntrykk at jeg kan være kubanerne til større nytte enn studentene ved dette universitet, og at jeg har mer å lære av kubanerne», skriver Hans Magnus Enzensberger bl.a. i dette brevet til presidenten for Wesleyan University, Middletown, Connecticut, idet han gir avkall på sitt stipendium og forlater USA. Han har også en rekke andre grunner for å reise.

Til presidenten ved Wesleyan University, Mr. Edwin D. Etherington, Middletown, Connecticut.

Høyst ærede president.

Med dette brevet gir jeg avkall på mitt stipend ved Wesleyan University. Jeg er bundet av den gjestfrihet De har vist meg. Allerede av den grunn skylder jeg å begrunne hvorfor jeg går til dette skritt.

La meg begynne med noen elementære ting. Jeg regner De Forenede Staters herskende klasse, og den regjering som fører denne klassens forretninger, for å representere en allmenn trusel. På forskjellige måter og i forskjellig grad truer den oss alle. Den ligger i uerklært krig med over en milliard mennesker. Den fører denne krigen med alle midler, fra masseutryddelse til bevissthetsmanipulasjon. Dens mål er det politiske, økonomiske og militære verdensherredømme. Dens dødsfiende er revolusjonen.

Abonnement kr 195/kvartal

Mange amerikanere er dypt foruroliget av den situasjon USA er inne i. De støtter ikke den krig som i deres navn føres mot det vietnamesiske folk. De leter etter veier til å få slutt på den latente borgerkrigen i amerikanske byer. Likevel holder de fast ved den forestilling at krisene bare er ulykkestilfeller, som lar seg tilbakeføre til en gal vurdering av situasjonen eller svikt i den politiske ledelsen. Kort sagt: At det dreier seg om en tragisk skjebne, som har rammet en ellers fredselskende, fornuftig og godvillig nasjon.

Jeg kan ikke si meg enig i en slik vurdering. Krigen i Vietnam er ikke et unntak. Den er bare det største, blodigste og klareste utslag av det eksempel USA›s herskende klasse prøver å statuere på fem kontinenter. Krigen springer ut av en politisk logikk som har medført væpnet amerikansk inngrep i Guatemala og Indonesia, i Laos og Bolivia, i Korea og Colombia, på Filipinene og i Venezuela, i Kongo og Domingo-republikken. Listen kunne gjøres lenger. Ingen kan lenger føle seg trygg – ikke i Europa, og heller ikke i USA selv.

Det er ikke noe overraskende og nytt i disse enkle sannhetene. …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?