Hvorfor flykter de, og hva kan vi gjøre?


Vi har alle sett bildene fra de krigsherjede områdene i Syria med nedbombede hus, overfylte flyktningleirer og mennesker som har mistet alt de eier. Det er denne grusomme virkeligheten som får mennesker til å gjøre desperate handlinger, som å sette seg i en stappfull båt over Middelhavet med fare for sitt eget og sine barns […]

Avatar
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-05-05

Vi har alle sett bildene fra de krigsherjede områdene i Syria med nedbombede hus, overfylte flyktningleirer og mennesker som har mistet alt de eier. Det er denne grusomme virkeligheten som får mennesker til å gjøre desperate handlinger, som å sette seg i en stappfull båt over Middelhavet med fare for sitt eget og sine barns liv, i håp om en bedre og tryggere fremtid, langt borte fra krig og sult. Lik skylles opp på strendene i Italia og Hellas, og livløse barn blir båret ut av vannet av de altfor få redningsmannskapene i Middelhavet. Det trengs humanitær nødhjelp på Middelhavet nå, men på lengre sikt trengs det også mer strukturelle løsninger. Mennesker flykter over havet fordi det ikke finnes noen trygge fluktruter til Europa, og fordi «Festning Europa» er mer opptatt av å sikre egne grenser enn å sørge for at flyktningene får den beskyttelsen de har folkerettslig krav på. Det finnes få muligheter for flyktningene til å komme til Europa på lovlig vis. Vi må vise menneskene bak tallene. Dette er vanlige folk som deg og meg. Norge bør jobbe for å reforhandle Dublin-avtalen og gjøre noe med ansvarsfordelingen i Europa. Dette handler ikke om hva som er best for Norge – vi har et ansvar for å hjelpe. Realpolitisk handling er nødvendig. Derfor kan vi heller ikke åpne for forhandlinger rundt antall syriske flyktninger. 10 000 syriske flyktninger over to år er et minimum av hva Norge kan ta seg råd til! Argumentet om at 10 000 kun er et tall holder ikke mål. Å fastsette et tall gir myndighetene noe konkret å forholde seg til. Et antall som kun er satt til å være «mange» eller «flere» flyktninger, vil ikke føre til realpolitisk handling. Vi må ikke la myndighetene slippe unna med dette.

10 000 syriske flyktninger over to år er et minimum av hva Norge kan ta seg råd til!

EUs ministermøte har foreslått at vi må ta et felles løft når det gjelder mottak av kvoteflyktninger, og her skulle det bare mangle at Norge går foran som et eksempel til etterfølgelse. Vårt naboland Sverige har tatt imot over 56 000 syriske flyktninger. Norge har foreløpig tatt imot under 4000. Flyktningesituasjonen som skyldes krig og nød krever internasjonalt samarbeid. Vi må klare å ha to tanker i hodet på én gang. Vi må bistå middelhavslandene med å redde båtflyktningene, men også yte bistand der krisene foregår. Årsaken til at mange flykter er fattigdom, krig og mangel på utvikling og demokrati. Norsk Folkehjelp jobber blant annet med å få forsyninger og assistanse inn i Syria gjennom lokale organisasjoner. FN anslår at nærmere 12,6 millioner har behov for humanitær hjelp inne i Syria, og at 4,6 millioner lever i områder som sjelden eller aldri nås av humanitær hjelp. Situasjonen i dag krever både kortsiktige og langsiktige løsninger. Den kortsiktige løsningen er å sende båter til Middelhavet nå, og redde båtflyktninger opp av havet. Men samtidig må vi gjøre noe med årsakene til at mennesker flykter. De langsiktige løsningene handler både om et internasjonalt samarbeid mellom europeiske land om å endre asylpolitikken i Europa, bidra med humanitær hjelp i Syria og andre krigsherjede land, og å jobbe langsiktig med demokratibygging lokalt. Slik kan vi bidra til varig fred og at mennesker ikke blir tvunget ut på flukt. Aspelund er leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. leder.solungdom@folkehjelp.no  

Abonnement kr 195 kvartal