Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Hvordan vi sanser andre mennesker og verden

Akselerasjon og resonans. Artikler om livet i senmoderniteten Forfatter Hartmut Rosa.
Forfatter: Harmut Rosa
Forlag: Etterord Anders Dunker. Utvalg av Odin Lysaker
Cappelen Damm Akademisk (Norge)
SUBJEKTET / Hartmut Rosa påpeker at vår tids senmoderne mennesker reagerer på informasjonsflommen uten «å utvikle en stabil forståelse av hva som er relevant, av retning og prioritering». Men blir den sprenglærde akademikeren her en ideolog med religionen som våpen mot en stadig mer formålsrasjonell verden der økonomien koloniserer det sosiale?

Den tyske sosiologen Harmut Rosa (f. 1965) er mest kjent for sin teori om forholdet mellom akselerasjon og modernitet (Beschleunigung, 2005) og sin bok Resonans fra 2016. På tysk utgjør de to utgavene til sammen over 1300 sider. Filosofen Arne Johan Vetlesen siterte Rosa allerede i sin bok om dydsetikk fra 1998. De siste årene har Rosa blitt mer omtalt her i landet. Cappelens upopulære skrifter har nå utgitt en kortversjon av Rosas sosiologi i fire essays med tittelen Akselerasjon og resonans.

En oppjaget og rastløs tid

Alt går raskere: utveksling av informasjon, togene (her henger Norge etter), og ikke minst den generelle . . .

Kjære leser.
For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,
eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).
Velg evt abonnement

Eivind Tjønneland
Eivind Tjønneland
Idehistoriker og forfatter. Fast kritiker i NY TID. (Tidligere professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen.)

Du vil kanskje også like