Hvordan leve i en verden der selve livsutfoldelsen medfører vold?


FIKSJON: I Kiøsteruds stillferdige eneboer-roman blir livet veiet mot smerten i en søken etter forsoning. Naturen forblir taus og tvetydig, selv når hovedpersonen prøver å tre til side med sine krav om mening.

Filosof. Fast litteraturkritiker i Ny Tid. Oversetter.
Email: andersdunker.contact@gmail.com
Publisert: 6. september 2020
       
De første ordene
Forfatter: Erland Kiøsterud
Forlag: Oktober,, Norge

Nietzsche skrev sin bok Slik talte Zarathustra, «en bok for alle og ingen», om en eneboer som lever i villmarken for å gjennomtenke spørsmålet om godt og ondt. Boken var en del av Nietzsches oppgjør med livstrettheten, tomheten og meningsløsheten han så gripe om seg i Vesten, og som han kalte europeisk nihilisme. Han så denne som et motstykke til den buddhistiske pessimismen, eller østlige nihilismen, som han fant hos Schopenhauer, der selve livsviljen blir sett som en smertefull besettelse som det gjelder å frigjøre seg fra. Erland Kiøsteruds siste roman innbyr til å bli lest i et nietzschiansk landskap, der en slags …

Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging