Hvor mange afghanere har vi drept?

Svar: Ingen vet. Forsvarsdepartementet vet ikke hvor mange afghanere norske soldater har tatt livet av. Det føres rett og slett ikke statistikk.
Avatar
Email: haakon@nytid.no
Publisert: 11.06.2009

Etter mer enn sju års norsk engasjement i Afghanistan finnes ingensamlet oversikt over hvor mange liv norske styrker har tatt.

– Vi måler ikke operasjonenes vellykkethet etter hvor stort antall opprørere som er omkommet, forklarer Marita Isaksen Wangberg, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Sannheten er at departementet ikke har noe samlet tall. Det føres nemlig ikke statistikk over hvor mange som totalt er blitt drept av de norske styrkene. Dette er uheldig, mener Stein Tønnesson, avtroppende direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Hvem dreper vi? Og på hvilke måter dreper vi dem? For å være sikker på at man opptrer i henhold til folkerettens bestemmelser, er det en forutsetning at man faktisk har oversikt over dette, poengterer han.

Vil unngå debatt

Tønnesson etterlyser en statistikk som kan brytes ned i detaljerte opplysninger. Der mener han det bør framgå opplysninger om de omkomne, om hvordan de døde, og om hvilken rolle norske soldater spilte i den aktuelle operasjonen.

– Det er viktig å innhente slik informasjon. Både for at vi kan lære av situasjonene vi har vært involvert i – og for at det skal være mulig å ha politisk kontroll med engasjementet i Afghanistan, sier han.

Men Forsvarsdepartementet har ingen planer om å lage noen slik statistikk. De ser heller ikke noe poeng i å ha en slik oversikt til eget bruk. Wangberg argumenterer med at det er vanskelig å komme fram til slike tall, blant annet fordi kampsituasjonene kan være uoversiktlige.

– I tillegg har motstanderne et operasjonsmønster hvor de frakter bort egne døde og skadde relativt raskt. Vi vil derfor unngå en debatt om hvem som sitter på de aller mest nøyaktige tallene i en kamphandling, sier hun.

Departementet er spesielt bekymret for å havne i en tallkrig med Taliban.

– Vi kjenner til en rekke eksempler hvor Taliban på sin side har en bevisst strategi rundt det å formidle antall drepte ISAF-soldater. Tallene blåses kraftig opp, men for dem er dette viktig: Det gjelder å vise effektivitet, handlekraft og ikke minst resultater. Dette vil vi på vår side ikke identifiseres med, sier Wangberg.

Fiendens tap rapporteres

Ofte deltar norske soldater i operasjoner sammen med styrker fra andre land.

– Det innebærer at det kan være mange involverte i en trefning: Multinasjonale avdelinger som er ansvarlig for planleggingen av en operasjon. Bakkeavdelingen som rykker fram, består av både afghansk politi og militære styrker, norske og andre nasjoners militære styrker. I tillegg kan lystyrker fra et tredje land gi støtte sammen med et fjerde land som finner målet for flyene. Så kan spørsmålet reises om hvilke nasjoner det er som er ansvarlig for skadde og omkomne opprørere: De som planla operasjonen, afghanerne selv, norske soldater som anmodet om flystøtte, de som fant målet for flyene, eller piloten? Dette må våre styrker også ta høyde for i sin rapportering, sier Wangberg.

Etter det Ny Tid kjenner til er det vanlig praksis at dødstallene ved flyangrep tilskrives de styrkene som pekte ut målet. Slike opplysninger, i tillegg til det antall norske soldater egenhendig har tatt livet av, rapporteres til Forsvaret etter den enkelte operasjon. Det betyr at Forsvaret i sine arkiver har enkeltrapporter som kunne brukes til å utarbeide statistikk.

– Vi får rapporter hver gang norske soldater har vært i kamp. Der står det blant annet hvor store tap fienden har hatt. Av forskjellige grunner er ikke alltid disse tallene helt nøyaktige, derfor ønsker vi ikke å lage statistikk av dem, sier Lars Magne Hovtun, kommunikasjonsrådgiver ved Fellesoperativt hovedkvarter.

Forsvarsdepartementet mener en offentlig statistikk kan bli oppfattet som et tegn på at Norge måler militær suksess i antall drepte. Derfor vil man heller ikke lage et estimat på bakgrunn av disse rapportene.

– Dette er av respekt både for menneskelivet generelt, men også for egne styrker, og ikke minst for befolkningen i Afghanistan, utdyper Wangberg.

– Vi har ikke drept sivile

Selv om norske styrker flere ganger har vært i operasjoner der afghanere er drept, skal ingen sivile ha mistet livet. Det hevder Forsvarsdepartementet.

– Norske styrker i Afghanistan har ikke gjennomført operasjoner hvor sivile har omkommet, så langt det er mulig å fastslå slikt med absolutt sikkerhet, sier kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet Marita Isaksen Wangberg.

Dette hevder departementet til tross for at det kan være vanskelig å skjelne mellom sivile og geriljasoldater. Lars Magne Hovtun ved Fellesoperativt hovedkvarter utdyper:

– Vi har sett eksempler på at folk er blitt tvunget til å kjempe mot oss. Er de da sivile, eller er de stridende? Når noen skyter på oss, er de stridende. Men for lokalbefolkningen er de fortsatt sivile, sier Hovtun.

Framhever sivile tap

Det er en utbredt oppfatning at Taliban-styrkene prøver å gi inntrykk av at mange sivile er omkommet.

– Opprørene har et handlingsmønster hvor de i det ene øyeblikket er «sivile», for i neste å organisere seg, ta til våpen og skyte på ISAF-styrkene. De som da omkommer fra opprørernes side, blir fra deres side ofte omdefinert til sivile, forklarer Marita Isaksen Wangberg.

– Hvis det er vanskelig å beregne antall omkomne – og problematisk å skille Taliban-soldater fra sivile, hvordan kan dere anta at norske styrker ikke har drept sivile?

– De trefningene vi har vært involvert i, har skjedd på god avstand fra bebygde områder, og vi har respondert på direkte trussel mot eller beskytning av ISAF og afghanske styrker, svarer Wangberg.

Ved Fellesoperativt hovedkvarter tror man det bare ville være en ulempe å legge skjul på eventuelle sivile dødsfall.

– Hvis vi på et eller annet tidspunkt hadde fått rapport om at norske styrker med sikkerhet hadde drept sivile, ville vi ha gått ut med det, forsikrer Lars Magne Hovtun.

– Dette duger ikke

Leder i Fredsinitiativet, Benjamin Endré Larsen, er skeptisk til påstanden om at ingen sivile skal ha blitt drept i løpet av alle de årene norske soldater har vært i Afghanistan.

– Dette tar jeg for å være propaganda. Hvis de ikke fører noen oversikt basert på enkelrapportene fra soldatene, har jeg vanskelig for å tro at de kan dokumentere dette. Så vidt jeg vet, har norske spesialstyrker også vært i aksjon i tettbebygde områder, noe som gjør det vanskelig å tro at sivile liv ikke er gått tapt. Så dette duger ikke, sier Larsen.

Han mistenker dessuten at det er PR-hensyn som gjør at det ikke føres en samlet statistikk over militære og eventuelt sivile drepte.

– Det er én åpenbar grunn til at Forsvaret ikke vil lage en slik statistikk: Det vil se stygt ut.

Kommentarer