Hvor mange afghanere har vi drept?


Svar: Ingen vet. Forsvarsdepartementet vet ikke hvor mange afghanere norske soldater har tatt livet av. Det føres rett og slett ikke statistikk.

Email: haakon@nytid.no
Publisert: 2009-06-11

Etter mer enn sju års norsk engasjement i Afghanistan finnes ingensamlet oversikt over hvor mange liv norske styrker har tatt.

– Vi måler ikke operasjonenes vellykkethet etter hvor stort antall opprørere som er omkommet, forklarer Marita Isaksen Wangberg, kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Sannheten er at departementet ikke har noe samlet tall. Det føres nemlig ikke statistikk over hvor mange som totalt er blitt drept av de norske styrkene. Dette er uheldig, mener Stein Tønnesson, avtroppende direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Hvem dreper vi? Og på hvilke måter dreper vi dem? For å være sikker på at man opptrer i henhold til folkerettens bestemmelser, er det en forutsetning at man faktisk har oversikt over dette, poengterer han.

Vil unngå debatt

Tønnesson etterlyser en statistikk som kan brytes ned i detaljerte opplysninger. Der mener han det bør framgå opplysninger om de omkomne, om hvordan de døde, og om hvilken rolle norske soldater spilte i den aktuelle operasjonen.

Abonnement kr 195/kvartal

– Det er viktig å innhente slik informasjon. Både for at vi kan lære av situasjonene vi har vært involvert i – og for at det skal være mulig å ha politisk kontroll med engasjementet i Afghanistan, sier han.

Men Forsvarsdepartementet har ingen planer om å lage noen slik statistikk. De ser heller ikke noe poeng i å ha en slik oversikt til eget bruk. Wangberg argumenterer med at det er vanskelig å komme fram til slike tall, blant annet fordi kampsituasjonene kan være uoversiktlige.

– I tillegg har motstanderne et operasjonsmønster hvor de frakter bort egne døde og skadde relativt raskt. Vi vil derfor unngå en debatt om hvem som sitter på de aller mest nøyaktige tallene i en kamphandling, sier hun.

Departementet er spesielt bekymret for å havne i en tallkrig med Taliban.

– Vi kjenner til en rekke eksempler hvor Taliban på sin side har en bevisst strategi rundt det å formidle antall drepte ISAF-soldater. Tallene blåses kraftig opp, men for dem er dette viktig: Det gjelder å vise effektivitet, handlekraft og ikke minst resultater. Dette vil vi på vår side ikke identifiseres med, sier Wangberg.

Fiendens tap rapporteres

Ofte deltar norske soldater i operasjoner sammen med styrker fra andre land.

– Det innebærer at det kan være mange involverte i en trefning: …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?