Hvor fri er den uavhengige filmen?


Independent Filmmaking Around the Globe ser på verdens uavhengige filmproduksjon, i en tid preget av større frihet og nye avhengighetsforhold.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-10-14

I sin innledning til antologien Independent Filmmaking Around the Globe (red. Doris Baltruschat og Mary P. Erickson), påpeker produsent David Hamilton det paradoksale ved at man innen film, den antakelig mest samarbeidsbaserte av alle kunstformer, så til de grader er opptatt av uavhengighet. Hamilton tilføyer imidlertid at dette kanskje nettopp skyldes at man er prisgitt en rekke bidragsytere i prosessen med å lage film: Med mange samarbeidspartnere er det mange man kan etterstrebe uavhengighet fra, og følgelig kan «uavhengig film» sikte til flere ulike uavhengighetsforhold.
Ofte er det riktignok snakk om økonomisk uavhengighet. Med slik uavhengighet kommer gjerne også muligheter for å ta større sjanser, som igjen knytter den uavhengige filmen til en annen type estetikk og tematikk. Independent står i et motsetningsforhold (men også gjensidig avhengighetsforhold) til det man gjerne kaller mainstream, hva angår filmenes form og innhold så vel som økonomiske aspekter. Dermed kan også begrepet brukes i markedsføringsøyemed, og gi produktet dyrebar kredibilitet.

Flere typer mainstream. Hva man mener med «hovedstrømmen», vil dog variere med ulike lands bransjestruktur. «Uavhengig produksjonsselskap» vil i USA dreie seg om uavhengighet fra de store Hollywood-selskapene, mens man i andre land kan sikte til uavhengighet fra fjernsynskanaler eller statlige filminstitutter. I sin innledning til boken skriver Hamilton at den største trusselen mot uavhengig filmproduksjon globalt sett, er utøvelsen av kontroll fra myndigheter og fra ulike interessegrupper, med eksempel fra hans erfaring med filminnspilling i India.

Amerikansk uavhengighet. Som det fremgår av tittelen, tar Independent Filmmaking for seg uavhengig filmproduksjon over store deler av verden. Ikke desto mindre føles det naturlig å se til Amerika, som boken også tidlig gjør. USA huser jo verdens ledende filmindustri, og det var her begrepet independent film oppstod. Igjen kan man peke på at amerikanske filmskapere har en del å søke uavhengighet fra, ikke minst skremselsbildet som er skapt (sannsynligvis ikke uten en viss rot i virkeligheten) av studiobosser som krever kunstneriske kompromisser i sin forkjærlighet for strømlinjeformede produkter med bredest mulig appell.

Fra slutten av 90-tallet kom en ny bølge av studioeide underselskaper for «uavhengig» film, som Fox …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?

Abonnement kr 195/kvartal