Hvor forsvinner alle helsepengene?

Lege Tore Næss er kritisk til helsepolitikernes økonomiske prioriteringer og spør hvor alle de bevilgede pengene egentlig tar veien.

Tore Kierulf Næss
Næss er lege og filosof. Fast kommentator i Ny Tid.
Email: torekierulfnaess@hotmail.com
Publisert: 07.02.2019

Helsevesenets budsjetter øker hvert år, og har gjort det lenge. Faktisk er statens helseutgifter per innbygger per år, som for 2018 ligger på 64 821 kroner, nær doblet siden 2002, da summen var 32 985 kroner. Hva skyldes dette? Har vi som befolkning blitt så mye sykere at det kreves en dobling av ressurser i helsevesenet? Som regel hevdes jo det motsatte, at befolkningen aldri har vært friskere. Det påpekes ofte at folk stadig lever lenger, og at dette medfører en større andel gamle og syke som trenger mye medisinsk behandling. Men kan dette forklare en dobling i utgifter på 16 år? Paradoksalt nok får vi dessuten, til tross for disse massive økningene i budsjettene, stadige tilbakemeldinger fra helsearbeidere på alle nivåer om økt arbeidspress og krav til effektivisering. Hva er det som egentlig foregår?

Farlig utviklig


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.