Bestill sommerutgaven her

Hvilken retning går FN med verdens rikeste multinasjonale selskaper som partnere?

Covid 19: The Great Reset
WORLD ECONOMIC FORUM / Boken Covid-19: The Great Reset handler om en omforming av en samfunnsstruktur der nasjonalstat er ut, og global styring er inn.

Klaus Schwab, som er grunnlegger av og styreleder i World Economic Forum, hadde et omfattende bokmanus klart allerede tre måneder etter at verden stengte ned i mars 2020. Sammen med medforfatter Thiery Malleret ser han på pandemien som en mulighet til endring. 83 år gamle Schwab, som har innflytelse over både politikere og næringslivstopper, har i over 50 år ledet den globale tankesmien World Economic Forum (WEF), som har omlag 1000 av verdens største multinasjonale selskaper som partnere. I tillegg skolerer Schwab verdens statsledere. Som tittelen The Great Reset indikerer, handler det om en «nullstilling» med covid-19 som katalysator. Deretter en «ny normal», også kalt «Build Back Better». Statsledere verden over, inkludert Boris Johnson, Joe Biden, Justin Trudeau og Erna Solberg, bruker dette uttrykket. Hva er det nye som skal bygges? I boken kommer honnørordene på rekke og rad. Agenda 2030, likhet, grønt skifte. Men hva innebærer det egentlig?

Automatisering og overvåkning

Klaus Schwab er en stor tilhenger av digitalisering, overvåkning og kunstig intelligens på alle områder. I Covid-19: The Great Reset angir han at 86 prosent av restaurantjobbene kan bli automatisert innen år 2035. Innen varehandelen hevder han at 75 prosent kan bli automatisert, og i kultur-/underholdningsbransjen mener han automatiseringen vil nå 59 prosent.

Schwab anfører videre at sosial og fysisk distansering vil bestå også etter selve pandemien. På grunn av hygiene og frykt for smitte og utbrudd av covid-19 eller et annet virus vil tempoet mot automatisering akselerere. For å unngå at folk kommer nær hverandre, er overvåkningsteknologi allerede innført på arbeidsplasser blant annet i India. Det promoteres som positiv innovativ teknologi på WEFs hjemmeside – der det også står at 85 millioner jobber vil forsvinne.

FN

Man kan spørre seg om FN fortsatt er det vi lærte om på skolen etter at World Economic Forum 13. juni 2019 inngikk partnerskapsavtale med organisasjonen? For verdens største multinasjonale selskaper er det selvfølgelig en genistrek å komme på innsiden av FN, en verdensorganisasjon som også har stor innflytelse over de 193 medlemslandene. Med pandemien har vi sett hvordan beslutningslinjen har gått fra WHO (FNs «helsedepartement») til de ulike land. For eksempel TISK-strategien. Schwab vil ikke tilbake til det han kaller «den gamle normalen», men sier de store selskapene er nøkkelen til å komme ut av pandemien. Han er positiv til offentlig-private partnerskap (OPS), som det har det blitt stadig flere av de siste årene. Det vil si at store selskaper går inn i et samarbeid med en offentlig institusjon som FN.  Men hva gjør det med demokratiet? Eksempelvis sier Arbeiderpartiet i sitt program: «Vi ønsker at internasjonale initiativ og beslutninger i økende grad gjøres gjennom FN.» Hvor er diskusjonen om hvilken retning FN går i, med verdens rikeste multinasjonale selskaper som partnere?

«World corporations are key to get out of the pandemic.»

I boken bruker Schwab begrepet «stakeholder capitalism» – i betydningen at de multinasjonale selskapene tar samfunnsansvar og engasjerer seg på alle nivåer. Men vil næringsaktørene som er engasjert i offentlig-private selskaper, først og fremst ta vare på verdens borgere, eller vil de ha andre mål? Vil multinasjonale selskaper innen Big Tech og Big Pharma i samarbeid med FN kunne påvirke beslutninger på ulike områder? Fra helse og utdanning til matproduksjon, miljø og media? Vil mer global styring innebære å flytte makt fra folkevalgte representanter og suverene stater til en global næringsledelse – som en toppstyrt elite av FN/World Economic Forum? Hvordan skal mannen og kvinnen fra Senja eller Maputo nå frem for å påvirke sin egen hverdag i et slik ikke folkevalgt globalt system?

Noen er likere …

I tillegg til det utslipssfrie samfunnet er en annen av Schwabs fremtidsvisjoner e-equity, altså likhet. Det kan ved første øyekast se bra ut. Men som med det meste i Schwabs bok må man skrape bort honnørordene for å se det virkelige bildet. Når det gjelder «likhet» i Schwabs bok, kan det minne om grisen Napoleon i Orwells Kamerat Napoleon, som sier: «Alle dyr er like, men noen er likere enn andre.» I de to pandemiårene vet vi at de de rikeste har blitt rikere, både oligarkene og de store selskapene innen Big Tech og Big Pharma, som Google, Amazon og Microsoft, Pfizer, AstraZeneca og Moderna. Alle disse er for øvrig partnere i World Economic Forum.

Mens oligarkene har blitt rikere, har millioner av mennesker blitt drevet ut i fattigdom. Bedrifter og familieforetak har blitt skylt ned i pandemisluket. Hvordan kan Schwab og hans følgere se krisen som en stor mulighet når millioner mister levebrødet, livsverket og sulter?

Og hva mener WEF med at alt vi bruker, skal leies og ikke eies? Ta en titt på denne videoen med WEFs forutsigelser for 2030. Du vil bli lykkelig av ikke å eie noe, sies det. Hvem skal i så fall eie boligene? Er det grisen Napoleon og vennene hans?

Årlige Davos-møter

Schwab og World Economic Forum er kanskje mest kjent for sine årlige Davos-møter hvor verdens rikeste kommer i privatfly for å snakke om det grønne skiftet. Fra sitt hovedkontor i Genève med 500 ansatte, og Norges tidligere utenriksminister Børge Brende som president, drives det jevnlig lobbyvirksomhet mot verdens regjeringer. Flere av verdens statsledere, næringslivsfolk og kongelige har vært på «skolebenken» hos Schwab. Både Tysklands Angela Merkel, Frankrikes  Emmanuel Marcron, Canadas Justin Trudeau, Bill Gates og kronprins Haakon har deltatt i programmet Young Global Leaders, i regi av World Economic Forum.

Gjennomføringen av Agenda 2030 er et viktig mål for både FN og WEF og er mye omtalt i Schwabs bok. Men er Agenda 2030 utelukkende en grønn og positiv plan? De amerikanske regissørene Michael Moore / Jeff Gibbs har tatt for seg både avskoging og andre ødeleggelser av planeten som skjer i fornybare energikilders navn – i filmen Planet of the Humans. Filmen ble sett av mer enn 8 millioner før den ble sensurert bort av YouTube, men ligger fortsatt på andre plattformer. «Sensuren er et forsøk på å hindre en seriøs diskusjon om det som kalles fornybar energi», sier Gibbs til The Guardian. I Norge stiller stadig flere spørsmål om hvorvidt vindturbiner på land som ødelegger dyr og natur, representerer et reelt grønt skifte.

Schwabs bok kan absolutt brukes som utgangspunkt for en viktig debatt om hvor samfunnet er på vei når det gjelder både definisjoner av det grønne skiftet og hva som skjer når de store selskapene har en viktig posisjon i global styring.

Se også: 

https://www.bcg.com/publications/2020/8-ways-companies-can-shape-reality-post-covid-19?fbclid=IwAR0yXwXMaOhcJFBKQl78meY9HYlRwjGNaK1upSwHaWyB0lK406qv-kujZZI

Du vil kanskje også like